Hakkaniyete Uygun Ve Makul Sürede Yargılanma Haklarına İlişkin Yusuf Karakuş Ve Diğerleri Kararı Basın Duyurusu

27 Aralık 2016 Salı

Hakkaniyete Uygun Ve Makul Sürede Yargılanma Haklarına İlişkin Yusuf Karakuş Ve Diğerleri Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 8/12/2016 tarihinde Yusuf Karakuş ve diğerleri tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/12002), Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ve makul sürede yargılanma hakkının ih…

Aile Hayatına Saygı Hakkına İlişkin Melahat KARKİN Kararı Basın Duyurusu

30 Kasım 2016 Çarşamba

Aile Hayatına Saygı Hakkına İlişkin Melahat KARKİN Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 13/10/2016 tarihinde Melahat KARKİN tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/17751), başvurucunun Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Kanuni Hâkim Güvencesine İlişkin Mehmet ÇELİK Kararı Basın Duyurusu

23 Kasım 2016 Çarşamba

Kanuni Hâkim Güvencesine İlişkin Mehmet ÇELİK Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 17/11/2016 tarihinde Mehmet ÇELİK tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2015/889), Anayasa’nın 36. ve 37. maddelerinde güvence altına alınan kanuni hâkim güvencesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Mülkiyet Hakkına İlişkin Fatma ÇAVUŞOĞLU ve Bilal ÇAVUŞOĞLU Kararı Basın Duyurusu

17 Kasım 2016 Perşembe

Mülkiyet Hakkına İlişkin Fatma ÇAVUŞOĞLU ve Bilal ÇAVUŞOĞLU Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 28/9/2016 tarihinde Fatma Çavuşoğlu ve Bilal Çavuşoğlu tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/5167), Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Maddi ve Manevi Varlığın Korunması Hakkına İlişkin D.Ö. Kararı Basın Duyurusu

10 Kasım 2016 Perşembe

Maddi ve Manevi Varlığın Korunması Hakkına İlişkin D.Ö. Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 13/10/2016 tarihinde D.Ö. tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/1291), Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkına İlişkin Hüseyin Güneş ÖZMEN Kararı Basın Duyurusu

09 Kasım 2016 Çarşamba

Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkına İlişkin Hüseyin Güneş ÖZMEN Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 22/9/2016 tarihinde Hüseyin Güneş ÖZMEN tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/1514), Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Özel Hayatın Gizliliği Hakkına İlişkin G. G. Kararı Basın Duyurusu

02 Kasım 2016 Çarşamba

Özel Hayatın Gizliliği Hakkına İlişkin G. G. Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 13/10/2016 tarihinde G.G. tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/16701), Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Ayrıca içeriği itibarıyla benzer mahiyette olan Ö. A. (B. No: 2014/4…

İşkence ve Kötü Muamele Yasağına İlişkin Z.C. Kararı Basın Duyurusu

12 Ekim 2016 Çarşamba

İşkence ve Kötü Muamele Yasağına İlişkin Z.C. Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 11/5/2016 tarihinde Z.C. tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2013/3262), Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan işkence ve kötü muamele yasağının usul yönünden ihlal edildiğine karar vermiştir.

Unutulma Hakkına İlişkin N.B.B. Kararı Basın Duyurusu

24 Ağustos 2016 Çarşamba

Unutulma Hakkına İlişkin N.B.B. Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 3/3/2016 tarihinde N.B.B. tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2013/5653), Anayasa’nın 17. Maddesinde güvence altına alınan şeref ve itibarın korunması hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir

Yaşam Hakkına İlişkin Aysun OKUMUŞ ve Aytekin OKUMUŞ Kararı Basın Duyurusu

14 Temmuz 2016 Perşembe

Yaşam Hakkına İlişkin Aysun OKUMUŞ ve Aytekin OKUMUŞ Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 20/4/2016 tarihinde Aysun Okumuş ve Aytekin Okumuş tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2013/4086), Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul yönünden ihlal edildiğine karar vermiştir.

Özel Hayata Saygı Hakkına İlişkin Adem YÜKSEL Kararı Basın Duyurusu

02 Temmuz 2016 Cumartesi

Özel Hayata Saygı Hakkına İlişkin Adem YÜKSEL Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 1/6/2016 tarihinde Adem Yüksel tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2013/9045), Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.