Yasal Yollarla Ülkeye Giren Yabancı Ailenin Sınır Dışı Edilmesinin Kötü Muamele Yasağını İhlal Etmediğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

09 Mayıs 2017 Salı

Yasal Yollarla Ülkeye Giren Yabancı Ailenin Sınır Dışı Edilmesinin Kötü Muamele Yasağını İhlal Etmediğine İlişkin Kararı…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 1/3/2017 tarihinde A.A. ve A.A. tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2015/3941), Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan kötü muamele yasağının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Askeri Eğitimin Gerekleriyle Bağdaşmayan Yıldırma Amaçlı Kötü Muamele İddialarının Yeterli Araştırılmamasının İşkence ve Kötü Muamele Yasağını Usul Bakımından İhlal Ettiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

14 Nisan 2017 Cuma

Askeri Eğitimin Gerekleriyle Bağdaşmayan Yıldırma Amaçlı Kötü Muamele İddialarının Yeterli Araştırılmamasının İşkence ve…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 23/3/2017 tarihinde Ümit Ömür SALAR tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/187), Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan işkence ve kötü muamele yasağının usul bakımından ihlal edildiğine karar verilmiştir.

Anayasal ve Kişisel Öneme İlişkin Kararın Basın Duyurusu

06 Nisan 2017 Perşembe

Anayasal ve Kişisel Öneme İlişkin Kararın Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 1/12/2016 tarihli kararıyla K.V. (B. No: 2014/2293) başvurusunda, anayasal ve kişisel önemden yoksun olduğu anlaşılan başvurunun diğer kabul edilebilirlik şartları yönünden incelenmeksizin kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Yaptığı Haber Nedeniyle İnternet Haber Sitesinin Genel Yayın Yönetmenine Hapis Cezası Verilmesinin İfade Ve Basın Hürriyetini İhlal Ettiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

29 Mart 2017 Çarşamba

Yaptığı Haber Nedeniyle İnternet Haber Sitesinin Genel Yayın Yönetmenine Hapis Cezası Verilmesinin İfade Ve Basın Hürriy…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 15/2/2017 tarihli kararıyla Orhan PALA tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/2983), Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Yol Şartıyla Belediyeye Terk Edilen Taşınmazın Konut Alanına Dönüştürülmesi Üzerine Yapılan İade Talebinin Reddinin Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

28 Mart 2017 Salı

Yol Şartıyla Belediyeye Terk Edilen Taşınmazın Konut Alanına Dönüştürülmesi Üzerine Yapılan İade Talebinin Reddinin Mülk…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 9/3/2017 tarihli kararıyla Süleyman Oktay Uras ve Sevtap Uras tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/11994), başvurucular tarafından yol şartıyla belediyeye terk edildikten sonra imar planında değişiklik yapılarak konut alanına dönüştürülen ve başka bir …

Sokağın Kapatılması Nedeniyle Kira Geliri Düşen Mülk Sahibinin Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

28 Mart 2017 Salı

Sokağın Kapatılması Nedeniyle Kira Geliri Düşen Mülk Sahibinin Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin Kararın Basın…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 2/2/2017 tarihinde Recep Tarhan ve Afife Tarhan tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/1546), kamu yararı ile malikin mülkiyet hakkı arasında kurulması gereken makul dengenin malik aleyhine bozulması nedeniyle başvurucunun Anayasa’nın 35. maddesinde güve…

İnfaz Edilmemiş Yakalama Emrinin Kişi Hürriyetine Müdahale Oluşturmadığına İlişkin Kararın Basın Duyurusu

22 Mart 2017 Çarşamba

İnfaz Edilmemiş Yakalama Emrinin Kişi Hürriyetine Müdahale Oluşturmadığına İlişkin Kararın Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 1/3/2017 tarihinde Galip Öğüt tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/5863), henüz infaz edilmemiş/uygulanmamış yakalama emrinin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına yönelik bir müdahale oluşturmadığını değerlendirmiş ve başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.

Maddi ve Manevi Varlığın Korunması, Özel Hayata Saygı ve Makul Sürede Yargılanma Haklarına İlişkin T.A.A. Kararı Basın Duyurusu

10 Mart 2017 Cuma

Maddi ve Manevi Varlığın Korunması, Özel Hayata Saygı ve Makul Sürede Yargılanma Haklarına İlişkin T.A.A. Kararı Basın D…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 1/2/2017 tarihinde T.A.A. tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/19081), Anayasa’nın 17. maddesinin birinci fıkrasında yer alan maddi ve manevi varlığın korunması, 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı, Anayasa'nın 20. maddesinde yer alan…

Kabul Edilemezliğe İlişkin Murat Hikmet ÇAKMAKÇI Kararı Basın Duyurusu

09 Mart 2017 Perşembe

Kabul Edilemezliğe İlişkin Murat Hikmet ÇAKMAKÇI Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 15/2/2017 tarihli kararıyla Murat Hikmet Çakmakçı tarafından yapılan bireysel başvurunun (B. No: 2016/35094), başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Mahkemeye Erişim Hakkına İlişkin Hakan YILDIZ Kararı Basın Duyurusu

30 Aralık 2016 Cuma

Mahkemeye Erişim Hakkına İlişkin Hakan YILDIZ Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 1/12/2016 tarihinde Hakan Yıldız tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/8804), mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına yönelik başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Süre Aşımı Nedeniyle Kabul Edilemezliğe İlişkin Suat BİRCAN Kararı Basın Duyurusu

28 Aralık 2016 Çarşamba

Süre Aşımı Nedeniyle Kabul Edilemezliğe İlişkin Suat BİRCAN Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 1/12/2016 tarihinde Suat Bircan tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/16800), başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.