Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un İptali İstenen Kurallarının İncelenmesi

05 Ekim 2021 Salı

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un İptali İstenen Kurallarının İncelenmesi

Anayasa Mahkemesi 3/6/2021 tarihinde E.2020/9 numaralı dosyada, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un değiştirilen 7. maddesinin birinci fıkrasının; (3) ve (5) numaralı bentlerinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine (7) numaralı bendinde yer…

Danıştay ve Yargıtay Üyelerinin Görev Süreleriyle İlgili Kuralların İncelenmesi

01 Ekim 2021 Cuma

Danıştay ve Yargıtay Üyelerinin Görev Süreleriyle İlgili Kuralların İncelenmesi

Anayasa Mahkemesi 3/6/2021 tarihinde E.2016/144 numaralı dosyada, 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un; Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev süresini on iki yılla sınırlandıran, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev sürelerini sona erdiren ve Danıştay…

6755 Sayılı Kanun’un  İptali İstenen Kurallarının İncelenmesi

23 Eylül 2021 Perşembe

6755 Sayılı Kanun’un İptali İstenen Kurallarının İncelenmesi

Anayasa Mahkemesi 3/6/2021 tarihinde E.2020/18 numaralı dosyada, 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 37. maddesine eklenen;

(3) numa…

Mülga 4045 Sayılı Kanun’da Yer Alan İbarelerin İptali

27 Temmuz 2021 Salı

Mülga 4045 Sayılı Kanun’da Yer Alan İbarelerin İptali

Anayasa Mahkemesi 3/6/2021 tarihinde E.2020/24 numaralı dosyada, 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1. ma…

Yurt Dışına Çıkma Özgürlüğüne Sınırlama Getiren Kuralların İptali

14 Temmuz 2021 Çarşamba

Yurt Dışına Çıkma Özgürlüğüne Sınırlama Getiren Kuralların İptali

Anayasa Mahkemesi 3/6/2021 tarihinde E.2019/114 numaralı dosyada, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’na eklenen ek 7. maddenin bentlerini bağlayan hükmün bir bölümünün ve bazı ibarelerinin Anayasa’ya aykırı olduklarına ve iptallerine, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürl…

Meslekten Çıkarılmaya Bağlı Olarak Uygulanan İlave Tedbirlerin Kaldırılması Talebinin Reddi

09 Temmuz 2021 Cuma

Meslekten Çıkarılmaya Bağlı Olarak Uygulanan İlave Tedbirlerin Kaldırılması Talebinin Reddi

Anayasa Mahkemesi 3/6/2021 tarihinde E.2021/1 (Değişik İşler) numaralı dosyada, Alparslan Altan’ın meslekten çıkarılmasına bağlı olarak hakkında uygulanan ilave tedbirlerin kaldırılmasına yönelik başvurusunun reddine karar vermiştir.

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin İptali İstenen Kurallarının Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

02 Temmuz 2021 Cuma

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin İptali İstenen Kurallarının An…

Anayasa Mahkemesi 31/3/2021 tarihinde E.2018/112 numaralı dosyada, 699 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin iptali istenen kurallarının Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal taleplerinin reddine karar vermiştir.

Devlet Hizmetinden Çıkarılan Doktorların Belirli Bir Sürenin Bitiminde Mesleklerini İcra Edebilmelerini Öngören Kuralın İptali

02 Temmuz 2021 Cuma

Devlet Hizmetinden Çıkarılan Doktorların Belirli Bir Sürenin Bitiminde Mesleklerini İcra Edebilmelerini Öngören Kuralın…

Anayasa Mahkemesi 29/4/2021 tarihinde E.2019/13 numaralı dosyada, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a eklenen ek 15. maddenin birinci ve ikinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Emekliyken Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Ücret Karşılığı Ders Veren Öğretmenlerin Yaş Haddini Aştıklarında Emeklilik Aylıklarının Kesileceğini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

23 Haziran 2021 Çarşamba

Emekliyken Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Ücret Karşılığı Ders Veren Öğretmenlerin Yaş Haddini Aştıklarında Emeklil…

Anayasa Mahkemesi 29/4/2021 tarihinde E.2021/1 numaralı dosyada, 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 30. maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendinde yer alan “Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla…” ibaresinin “5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti …

Optisyenlik Hakkında Kanun’un Bazı Hükümlerinin İptali

22 Haziran 2021 Salı

Optisyenlik Hakkında Kanun’un Bazı Hükümlerinin İptali

Anayasa Mahkemesi 29/4/2021 tarihinde E.2020/80 numaralı dosyada, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunu’na eklenen ek 1. maddenin ikinci fıkrasının; “Odalar ile Birliğin teşkili, bunların yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetleri, organları, organların görevleri, toplantıları, karar alış usulle…

Devlet Üniversitelerindeki Öğretim Üyeliği Görevi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclis Üyeliği Görevinin Birleşebileceğini Düzenleyen Kuralın İptali

22 Haziran 2021 Salı

Devlet Üniversitelerindeki Öğretim Üyeliği Görevi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclis Üyeliği Görevinin Birleşe…

Anayasa Mahkemesi 18/3/2021 tarihinde E.2020/58 numaralı dosyada, (62) numaralı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclisi Üyeliği Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1. maddesinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Resmî Gazete’nin İçeriği ile Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği (10) Numaralı CBK’nın İptali İstenen Kurallarının Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

17 Haziran 2021 Perşembe

Resmî Gazete’nin İçeriği ile Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği (10) Numaralı CBK’nın İptali İstenen…

Anayasa Mahkemesi 18/3/2021 tarihinde E.2018/127 numaralı dosyada, (10) numaralı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin; 2. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan “…lüzum görüldüğü takdirde,…” ve 6. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…uygun bulunmayan veya…” ibarelerinin Ana…