Hükümlünün, Kantin ve Ziyaretçi Hakkının Kullandırılmadığı Savının Temellendirilememesi Nedeniyle Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkının İhlali İddiasının Kabul Edilemez Olduğu

07 Mart 2019 Perşembe

Hükümlünün, Kantin ve Ziyaretçi Hakkının Kullandırılmadığı Savının Temellendirilememesi Nedeniyle Özel Hayata ve Aile Ha…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 6/2/2019 tarihinde, Nasrullah Kuran (B. No: 2015/18990) başvurusunda özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Ceza İnfaz Kurumunda Olaylara Karışan Çocukların Bazı İddialarının Değerlendirilmemesi Nedeniyle Kötü Muamele Yasağının Usul Yönünden İhlal Edilmesi

01 Mart 2019 Cuma

Ceza İnfaz Kurumunda Olaylara Karışan Çocukların Bazı İddialarının Değerlendirilmemesi Nedeniyle Kötü Muamele Yasağının…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 23/1/2019 tarihinde, F.E. ve Diğerleri (B. No: 2014/15586) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan kötü muamele yasağının usul yönünden ihlal edildiğine karar vermiştir.

Van Depremi Sonrası İhmali Bulunduğu İddia Edilen Kamu Görevlileri Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmediği

28 Şubat 2019 Perşembe

Van Depremi Sonrası İhmali Bulunduğu İddia Edilen Kamu Görevlileri Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesi Nedeniyle Yaşam…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 17/1/2019 tarihinde, Mehmet Ali Emir ve Diğerleri  (B. No: 2014/16482) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usule ilişkin boyutunun ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Tutukluluk İncelemesinin Hâkim/Mahkeme Önünde Yapılmadığı Gerekçesiyle Açılan Tazminat Davasının Reddedilmesi Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

26 Şubat 2019 Salı

Tutukluluk İncelemesinin Hâkim/Mahkeme Önünde Yapılmadığı Gerekçesiyle Açılan Tazminat Davasının Reddedilmesi Nedeniyle…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 23/1/2019 tarihinde, İbrahim Soylu (B. No: 2015/14648) başvurusunda Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Hidroelektrik Santrali Projesiyle İlgili ÇED Kararının İptali İstemiyle Açılan Davanın Süre Yönünden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesi

22 Şubat 2019 Cuma

Hidroelektrik Santrali Projesiyle İlgili ÇED Kararının İptali İstemiyle Açılan Davanın Süre Yönünden Reddedilmesi Nedeni…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 25/12/2018 tarihinde, Demirdöven Köyü Tüzel Kişiliği ve Diğerleri (B. No: 2014/14359) başvurusunda gerçek kişi başvurucuların Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermişti…

Yargıtay Daireleri Arasındaki Görüş Ayrılığı Giderilmeden Davanın Reddedilmesi Nedeniyle Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhlal Edilmesi

22 Şubat 2019 Cuma

Yargıtay Daireleri Arasındaki Görüş Ayrılığı Giderilmeden Davanın Reddedilmesi Nedeniyle Hakkaniyete Uygun Yargılanma Ha…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 25/12/2018 tarihinde, Yasemin Bodur  (B. No: 2017/29896) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Yargıtayın Yerleşik İçtihatlarına Aykırı Olarak Karar Verilmesi Nedeniyle Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhlal Edilmesi

12 Şubat 2019 Salı

Yargıtayın Yerleşik İçtihatlarına Aykırı Olarak Karar Verilmesi Nedeniyle Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhlal Ed…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 22/1/2019 tarihinde, Aşır Tunç  (B. No: 2015/17453) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Kanuni Dayanak Gösterilmeden Koleksiyonculuk İzin Belgesinin İptali Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

05 Şubat 2019 Salı

Kanuni Dayanak Gösterilmeden Koleksiyonculuk İzin Belgesinin İptali Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 10/1/2019 tarihinde, Cevdet Timur (B. No: 2015/3742) başvurusunda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.