Kamuoyunda 28 Şubat Soruşturması Olarak Bilinen Sürece İlişkin Kararlar

03 Mayıs 2023 Çarşamba

Kamuoyunda 28 Şubat Soruşturması Olarak Bilinen Sürece İlişkin Kararlar

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 15/2/2023 tarihinde Çetin Doğan (3) (B. No: 2021/30714) başvurusunda; 26/1/2023 tarihinde Ahmet Çörekçi (B. No: 2021/30753), Cevat Temel Özkaynak (B. No: 2021/32082) başvurularında Anayasa’nın 38. maddesinde güvence altına alınan  suçta ve cezada kanunilik ilkesinin, 3…

Sosyal Medya Paylaşımından Dolayı Verilen İdari Para Cezası Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

27 Nisan 2023 Perşembe

Sosyal Medya Paylaşımından Dolayı Verilen İdari Para Cezası Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 9/2/2023 tarihinde, İlyas Bulcay (B. No: 2020/24527) başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Somut ve Etkili Bir Hukuki Yardım Alamama Nedeniyle Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkının İhlal Edilmesi

19 Nisan 2023 Çarşamba

Somut ve Etkili Bir Hukuki Yardım Alamama Nedeniyle Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 8/3/2023 tarihinde, Emre Kunt (B. No: 2019/5577) başvurusunda Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki müdafi yardımından yararlanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Bilgi Edinme Talebinin Reddedilmesi Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

14 Nisan 2023 Cuma

Bilgi Edinme Talebinin Reddedilmesi Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 15/2/2023 tarihinde, Yaman Akdeniz (2) (B. No: 2016/6815) başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Lehe Kanunun Geçmişe Yürümesi İlkesinin Değerlendirilmemesi Nedeniyle Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin İhlal Edilmesi

14 Nisan 2023 Cuma

Lehe Kanunun Geçmişe Yürümesi İlkesinin Değerlendirilmemesi Nedeniyle Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin İhlal Edilmesi…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 26/1/2023 tarihinde, Yunis Karataş (B. No: 2021/34231) başvurusunda Anayasa’nın 38. maddesinde güvence altına alınan suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Yargıtay Daireleri Arasındaki Görüş Ayrılığının Giderilmesi Nedeniyle Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhlal Edilmediği

06 Nisan 2023 Perşembe

Yargıtay Daireleri Arasındaki Görüş Ayrılığının Giderilmesi Nedeniyle Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhlal Edilme…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 15/2/2023 tarihinde, Kenan Kalkan (B. No: 2018/36174) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

İdari Para Cezası Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkı ile Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin İhlal Edilmesi

28 Mart 2023 Salı

İdari Para Cezası Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkı ile Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 14/12/2022 tarihinde, İdris Taniş (2) (B. No: 2018/21866) başvurusunda Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ile Anayasa’nın 38. maddesinde güvence altına alınan suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Belirlenen Mekânda Toplantı Yapılmasına İzin Verilmemesi Nedeniyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının İhlal Edilmesi

28 Mart 2023 Salı

Belirlenen Mekânda Toplantı Yapılmasına İzin Verilmemesi Nedeniyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının İhlal…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 19/1/2023 tarihinde, Şerafettin Can Atalay (B. No: 2021/9387) başvurusunda Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

İnternet İçeriklerine Erişimin Engellenmesi Talebinin Reddi Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi

24 Mart 2023 Cuma

İnternet İçeriklerine Erişimin Engellenmesi Talebinin Reddi Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 28/12/2022 tarihinde, İ.D. ve diğerleri (B. No: 2016/14513) başvurusunda Anayasa'nın  17. maddesiyle bağlantılı olarak 40. maddesinde güvence altına alınan etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Etkili Ceza Soruşturması Yürütülmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkının Maddi ve Usul Boyutunun İhlal Edilmesi

22 Mart 2023 Çarşamba

Etkili Ceza Soruşturması Yürütülmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkının Maddi ve Usul Boyutunun İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 1/12/2022 tarihinde, Narin Kurt (B. No: 2018/2540) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının maddi ve usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.

Yaşam Hakkının Usul Boyutunun İhlal Edilmesi

21 Mart 2023 Salı

Yaşam Hakkının Usul Boyutunun İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 1/12/2022 tarihinde, Asya Göres ve diğerleri (B. No: 2018/15851) başvurusunda Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.