Kamulaştırma İşleminin İptali Davasının Reddi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

14 Aralık 2023 Perşembe

Kamulaştırma İşleminin İptali Davasının Reddi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 14/9/2023 tarihinde, Hakan Bilal Kutlualp (B. No: 2019/19597) başvurusunda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Köşe Yazılarındaki İfadelerle İftira Suçunun İşlendiğine İstinaden Hapis Cezasına Hükmedilmesi Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlüklerinin İhlal Edilmesi

07 Aralık 2023 Perşembe

Köşe Yazılarındaki İfadelerle İftira Suçunun İşlendiğine İstinaden Hapis Cezasına Hükmedilmesi Nedeniyle İfade ve Basın…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 14/6/2023 tarihinde, Özgür Boğatekin (B. No: 2020/23730) başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ile 28. maddesinde güvence altına alınan basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Anayasal ve Kişisel Öneme İlişkin Önemsiz Zarar Kriterine Dair İlkelerin Belirlenmesi

07 Aralık 2023 Perşembe

Anayasal ve Kişisel Öneme İlişkin Önemsiz Zarar Kriterine Dair İlkelerin Belirlenmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 17/5/2023 tarihinde, Ahmet Baş (B. No: 2019/42746) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Sosyal Medya Paylaşımı Dolayısıyla Tazminat Ödemesine Karar Verilmesi Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

30 Kasım 2023 Perşembe

Sosyal Medya Paylaşımı Dolayısıyla Tazminat Ödemesine Karar Verilmesi Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 27/9/2023 tarihinde, Ozan Güven (B. No: 2021/8967) başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

İş Sözleşmesinin Feshi Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının ve İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

22 Kasım 2023 Çarşamba

İş Sözleşmesinin Feshi Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının ve İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 14/6/2023 tarihinde, Ayhan Deniz ve diğerleri (B. No: 2019/10975) başvurusunda Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ile Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Bazı Eylemlerin Terör Örgütü Üyeliği Suçu Kapsamında Delil Olarak Kabul Edilmesinin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkını İhlal Etmediği

21 Kasım 2023 Salı

Bazı Eylemlerin Terör Örgütü Üyeliği Suçu Kapsamında Delil Olarak Kabul Edilmesinin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenle…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 27/9/2023 tarihinde, Şerife Alp (B. No: 2018/25163) başvurusunda Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Şirket Hisselerinin Devrinin Muvazaalı Olduğunun Değerlendirilmesine Bağlı Olarak Verilen Elkoyma ve Kayyım Atama Kararlarının Mülkiyet Hakkını İhlal Etmediği

09 Kasım 2023 Perşembe

Şirket Hisselerinin Devrinin Muvazaalı Olduğunun Değerlendirilmesine Bağlı Olarak Verilen Elkoyma ve Kayyım Atama Kararl…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 14/9/2023 tarihinde, Ö.K. (B. No: 2018/27526) başvurusunda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Erişimin Engellenmesi Kararı Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlüklerinin İhlal Edilmesi

08 Kasım 2023 Çarşamba

Erişimin Engellenmesi Kararı Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlüklerinin İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 14/9/2023 tarihinde, Artı Media Gmbh (B. No: 2019/40078) başvurusunda Anayasa'nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

İlgili ve Yeterli Bir Gerekçe Belirtilmemesi Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkı Kapsamındaki Gerekçeli Karar Hakkının İhlal Edilmesi

08 Kasım 2023 Çarşamba

İlgili ve Yeterli Bir Gerekçe Belirtilmemesi Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkı Kapsamındaki Gerekçeli Karar Hakkının İhlal…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 14/6/2023 tarihinde, Aziz Bankur ve diğerleri (B. No: 2018/25145) başvurusunda Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Hukuki Mekanizmaları İşletme İmkânından Mahrum Bırakılma Nedeniyle  Etkili Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi

08 Kasım 2023 Çarşamba

Hukuki Mekanizmaları İşletme İmkânından Mahrum Bırakılma Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 14/9/2023 tarihinde, Kenan Yıldırım (B. No: 2017/28711) başvurusunda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkı ile bağlantılı olarak Anayasa'nın 40. maddesinde düzenlenen etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.