Hukuki Yararı Bulunanlara Davanın İhbar Edilmemesi Nedeniyle  Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesi

22 Şubat 2024 Perşembe

Hukuki Yararı Bulunanlara Davanın İhbar Edilmemesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 29/11/2023 tarihinde, Ayşe Durucan Saygı ve diğerleri (B. No: 2020/17478)) başvurusunda Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Tutukluluk Hâlinin Duruşmasız Olarak İncelenmesi Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

13 Şubat 2024 Salı

Tutukluluk Hâlinin Duruşmasız Olarak İncelenmesi Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 5/10/2023 tarihinde, M.S. (B. No: 2020/15221) başvurusunda Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Önleyici Tedbir Talebinin Reddi Nedeniyle Maddi ve Manevi Varlığın Korunması ve Geliştirilmesi Hakkının İhlal Edilmesi

16 Ocak 2024 Salı

Önleyici Tedbir Talebinin Reddi Nedeniyle Maddi ve Manevi Varlığın Korunması ve Geliştirilmesi Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 4/10/2023 tarihinde, Nuriye Ayhan Altıner (B. No: 2020/1327) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesinin İhlal Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Bireysel Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi

26 Aralık 2023 Salı

Anayasa Mahkemesinin İhlal Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Bireysel Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 21/12/2023 tarihinde, Şerafettin Can Atalay (3) (B. No: 2023/99744) başvurusunda Anayasa'nın 148. maddesinde güvence altına alınan bireysel başvuru hakkı ile Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ve Anayasa'nın 19. …

Milletvekili Adayı Olmak İçin İstifa Edilen Kadroya Tekrar Atanmama Nedeniyle Seçilme Hakkının İhlal Edilmesi

19 Aralık 2023 Salı

Milletvekili Adayı Olmak İçin İstifa Edilen Kadroya Tekrar Atanmama Nedeniyle Seçilme Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 14/9/2023 tarihinde, Mehmet Demircioğlu (B. No: 2020/35797) başvurusunda Anayasa’nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Kamulaştırma İşleminin İptali Davasının Reddi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

14 Aralık 2023 Perşembe

Kamulaştırma İşleminin İptali Davasının Reddi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 14/9/2023 tarihinde, Hakan Bilal Kutlualp (B. No: 2019/19597) başvurusunda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Köşe Yazılarındaki İfadelerle İftira Suçunun İşlendiğine İstinaden Hapis Cezasına Hükmedilmesi Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlüklerinin İhlal Edilmesi

07 Aralık 2023 Perşembe

Köşe Yazılarındaki İfadelerle İftira Suçunun İşlendiğine İstinaden Hapis Cezasına Hükmedilmesi Nedeniyle İfade ve Basın…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 14/6/2023 tarihinde, Özgür Boğatekin (B. No: 2020/23730) başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ile 28. maddesinde güvence altına alınan basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Anayasal ve Kişisel Öneme İlişkin Önemsiz Zarar Kriterine Dair İlkelerin Belirlenmesi

07 Aralık 2023 Perşembe

Anayasal ve Kişisel Öneme İlişkin Önemsiz Zarar Kriterine Dair İlkelerin Belirlenmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 17/5/2023 tarihinde, Ahmet Baş (B. No: 2019/42746) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Sosyal Medya Paylaşımı Dolayısıyla Tazminat Ödemesine Karar Verilmesi Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

30 Kasım 2023 Perşembe

Sosyal Medya Paylaşımı Dolayısıyla Tazminat Ödemesine Karar Verilmesi Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 27/9/2023 tarihinde, Ozan Güven (B. No: 2021/8967) başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.