Şehirlerarası Karayollarında Gösteri Yürüyüşleri Düzenlenemeyeceğini Öngören Kuralın İptali

18 Kasım 2020 Çarşamba

Şehirlerarası Karayollarında Gösteri Yürüyüşleri Düzenlenemeyeceğini Öngören Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 10/9/2020 tarihinde E.2020/12 numaralı dosyada, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 22. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…ve şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez.” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Belediye Başkanının Kesinleşen Kararlar Aleyhine İdari Yargıya Başvurabilmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

17 Kasım 2020 Salı

Belediye Başkanının Kesinleşen Kararlar Aleyhine İdari Yargıya Başvurabilmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 24/9/2020 tarihinde E.2020/27 numaralı dosyada, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediye başkanının belediye meclisinin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya başvurabileceğine dair kuralının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiş…

İdari Para Cezasına İtiraz Üzerine Verilen Mahkeme Kararlarının Kesin Olduğunu Belirten Kuralın İptali

17 Kasım 2020 Salı

İdari Para Cezasına İtiraz Üzerine Verilen Mahkeme Kararlarının Kesin Olduğunu Belirten Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 1/10/2020 tarihinde E.2020/21 numaralı dosyada, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İtiraz üzerine verilen mahkeme kararları kesindir.” cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

15 Temmuz Darbe Teşebbüsüne Karşı Koyan Sivillerin Bu Eylemleri Nedeniyle Sorumluluklarının Bulunmamasına İlişkin Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

11 Kasım 2020 Çarşamba

15 Temmuz Darbe Teşebbüsüne Karşı Koyan Sivillerin Bu Eylemleri Nedeniyle Sorumluluklarının Bulunmamasına İlişkin Kuralı…

Anayasa Mahkemesi 16/7/2020 tarihinde E.2018/31 numaralı dosyada, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerinin bastırılması kapsamında hareket eden kişilerin bu fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmayacağına ilişkin kuralın şekil ve esas bakımından Anayasa’ya aykı…

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Belirlenmesinde Yürütmeye Yetki Veren Bazı Kuralların İptali

09 Ekim 2020 Cuma

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Belirlenmesinde Yürütmeye Yetki Veren Bazı Kuralların İptali

Anayasa Mahkemesi 17/7/2020 tarihinde E.2019/40 numaralı dosyada, Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesinin birinci cümlesinde yer alan “...ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda…” ibaresi ile ikinci cümlesindeki “…ve genel şartlarda…” ibaresinin ve 92. maddesinin (i) bendinin Anayas…

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da Yapılan Düzenlemenin Şekil Bakımından Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

07 Ekim 2020 Çarşamba

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da Yapılan Düzenlemenin Şekil Bakımından Anayasa’ya Aykırı Olmadığı…

Anayasa Mahkemesi 17/7/2020 tarihinde E.2020/44 numaralı dosyada, 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un tümü ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un değiştirilen geçici 6. maddesinin ş…

Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenen Kasten Yaralama Suçunun Şikâyet  Aranmaksızın Takip Edilmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

11 Eylül 2020 Cuma

Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenen Kasten Yaralama Suçunun Şikâyet Aranmaksızın Takip Edilmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığ…

Anayasa Mahkemesi 11/6/2020 tarihinde E.2019/2 numaralı dosyada, eşe veya kardeşe karşı işlenen kasten yaralama suçunun şikâyet aranmaksızın takip edilmesini ve eşe yönelik şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan cezai davalara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katılabilmesini ö…

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine İlişkin Karar

20 Ağustos 2020 Perşembe

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine İlişkin Karar

Anayasa Mahkemesi 12/6/2020 tarihinde E.2019/105 numaralı dosyada, (46) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin iptali istenen bazı kurallarının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine karar vermiştir.

1/1/2020 İtibarıyla Kovuşturma Evresine Geçilmiş Dosyalarda Basit Yargılama Usulünün Uygulanamayacağını Öngören Kuralın İptali

19 Ağustos 2020 Çarşamba

1/1/2020 İtibarıyla Kovuşturma Evresine Geçilmiş Dosyalarda Basit Yargılama Usulünün Uygulanamayacağını Öngören Kuralın…

Anayasa Mahkemesi 25/6/2020 tarihinde E.2020/16 numaralı dosyada, Ceza Muhakemesi Kanunu’na 7188 sayılı Kanun’la eklenen geçici 5. maddede yer alan “…kovuşturma evresine geçilmiş,…” ibaresinin aynı bentte yer alan “…basit yargılama usulü…” yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiş…

Kanun Metninde Değişiklik Yapılmasını Öngören CBK Kuralının İptali

23 Temmuz 2020 Perşembe

Kanun Metninde Değişiklik Yapılmasını Öngören CBK Kuralının İptali

Anayasa Mahkemesi 11/6/2020 tarihinde E.2018/155 numaralı dosyada, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile 5018 sayılı Kanun’a ekli (I) Sayılı Cetvel’e bazı eklemeler yapmak suretiyle kanun metninde değişiklik yapılmasını öngören kuralın konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve ip…

Yükseköğretim Kurumlarının, Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Ek Koşullar Belirleyebilmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

22 Temmuz 2020 Çarşamba

Yükseköğretim Kurumlarının, Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Ek Koşullar Belirleyebilmesi…

Anayasa Mahkemesi 11/6/2020 tarihinde E.2018/88 numaralı dosyada, 2547 sayılı Kanun’da yer alan yükseköğretim kurumlarının doktor öğretim üyesi ve doçent kadrolarına yapılacak atamalarda ek koşullar belirleyebilmeleri kuralının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir.…

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine İlişkin Kararlar

13 Mayıs 2020 Çarşamba

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine İlişkin Kararlar

Anayasa Mahkemesi 22-23/1/2020 tarihlerinde E.2018/125, E.2019/31 ve E.2019/78 numaralı dosyalarda, (1) ve (8) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin iptali istenen bazı kurallarının Anayasa’ya aykırı olmadığına, yurt dışında mal ve hizmet alımlarında ön ödeme yapılabilmesini öngören kuralın ise…