Hâkimler ve Savcılar Kuruluna İlişkin Kadroların İhdas Edilmesini Düzenleyen Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

29 Eylül 2023 Cuma

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna İlişkin Kadroların İhdas Edilmesini Düzenleyen Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

Anayasa Mahkemesi 4/5/2023 tarihinde E.2022/36 numaralı dosyada, (91) numaralı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1. maddesiyle ekli (1) Sayılı Liste’de yer alan Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ilişkin kadroların ihdas edilerek (2) numaralı…

7354 Sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Bazı Kurallarının İptal Talebinin Reddi ve Bazı Kurallarının İptali

27 Eylül 2023 Çarşamba

7354 Sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Bazı Kurallarının İptal Talebinin Reddi ve Bazı Kurallarının İptali

Anayasa Mahkemesi 13/7/2023 tarihinde E.2022/47 numaralı dosyada, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 3. maddesinin (4) numaralı fıkrasının ve 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…Millî Eğitim Bakanlığınca…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine,  5. ma…

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un İlgili Maddelerinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

22 Eylül 2023 Cuma

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un İlgili Maddelerinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 13/7/2023 tarihinde E.2022/109 numaralı dosyada, 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. maddesiyle 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a eklenen ek 2. maddenin (1) numaralı fıkrasının birinci c…

Bazı Hizmetlerin Engellilerin Erişebilirliğine Uygun Hâle Getirilmesi İçin Öngörülen Süreyi Uzatan Kuralın İptali

19 Eylül 2023 Salı

Bazı Hizmetlerin Engellilerin Erişebilirliğine Uygun Hâle Getirilmesi İçin Öngörülen Süreyi Uzatan Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 22/6/2023 tarihinde E.2022/110 numaralı dosyada, 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 47. maddesiyle 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un geçici 3. maddesinin altıncı fıkrasının üçü…

Avukatlık Kanunu’nda Adli Yardım Bürolarının Kurulmasını ve Adli Yardım Ödeneğinin Barolar Arasında Dağıtılmasını Düzenleyen Kuralların İncelenmesi

19 Eylül 2023 Salı

Avukatlık Kanunu’nda Adli Yardım Bürolarının Kurulmasını ve Adli Yardım Ödeneğinin Barolar Arasında Dağıtılmasını Düzenl…

Anayasa Mahkemesi 22/2/2023 tarihinde E.2022/100 numaralı dosyada, 7409 sayılı Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. maddesiyle 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 177. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığın…

Maden İşletmeciliği Sebebiyle Meydana Gelen Zararlardan Dolayı Hak ve Tazminat Talep Edilmesini Engelleyen Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

15 Eylül 2023 Cuma

Maden İşletmeciliği Sebebiyle Meydana Gelen Zararlardan Dolayı Hak ve Tazminat Talep Edilmesini Engelleyen Kuralın Anaya…

Anayasa Mahkemesi 13/7/2023 tarihinde E.2023/117 numaralı dosyada, 3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun’un 3. maddesinin birinci fıkrasının “…maden işletmeciliği sebebiyle meydana gelen zararlardan dolayı bir hak ve tazminat talep edemezler.” bölümünün Anayasa’y…

7194 Sayılı Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

12 Eylül 2023 Salı

7194 Sayılı Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

Anayasa Mahkemesi 18/5/2023 tarihinde E.2020/11 numaralı dosyada, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 7. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, ip…

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kurumunu Düzenleyen Kuralın İptali

01 Ağustos 2023 Salı

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kurumunu Düzenleyen Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 1/6/2023 tarihinde E.2022/120 numaralı dosyada, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine 5560 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen (5) numaralı fıkranın birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir…

COVID-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerine Yönelik   Düzenlemeler İçeren 7244 Sayılı Kanun’un Bazı Maddelerinin İptali

01 Ağustos 2023 Salı

COVID-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerine Yönelik Düzenlemeler İçeren 7244 Sayılı Kanun’un Bazı Maddele…

Anayasa Mahkemesi 1/6/2023 tarihinde E.2020/56 numaralı dosyada, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un  12. maddesiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geç…

Geç Ödenen Kamulaştırma Bedeli İçin Sadece Kanuni Faiz Ödeneceğini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

01 Ağustos 2023 Salı

Geç Ödenen Kamulaştırma Bedeli İçin Sadece Kanuni Faiz Ödeneceğini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

Anayasa Mahkemesi 5/4/2023 tarihinde E.2022/83 numaralı dosyada, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle değiştirilen 10. maddesine 6459 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklenen dokuzuncu fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

28 Temmuz 2023 Cuma

7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

Anayasa Mahkemesi 4/5/2023 tarihinde E.2019/93 numaralı dosyada, 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun’un 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendinde yer alan “...ve kaynak...” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün kararın Resmî Gaz…

7255 Sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

25 Temmuz 2023 Salı

7255 Sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

Anayasa Mahkemesi 5/4/2023 tarihinde E.2020/103 numaralı dosyada, 7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun’un 4. maddesiyle 6831 sayılı Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine eklenen “…; bozuk orman alanlarında orman bitkisi fidanlıkl…