Sanığın Sorgusu Yapılmadan Davanın Yokluğunda Bitirilebileceğini Öngören Kuralın İptali

04 Ekim 2022 Salı

Sanığın Sorgusu Yapılmadan Davanın Yokluğunda Bitirilebileceğini Öngören Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 8/9/2022 tarihinde E.2021/118 numaralı dosyada, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 193. maddesine 5353 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen (2) numaralı fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline; kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğ…

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Karşı İtiraz Kanun Yolu Öngören Kuralın İptali

23 Eylül 2022 Cuma

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Karşı İtiraz Kanun Yolu Öngören Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 20/7/2022 tarihinde E.2021/121 numaralı dosyada, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine 5560 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen (12) numaralı fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürür…

Yükseköğrenim Kredilerinin Birden Fazla Taksiti Ödenmediğinde Borcun Tamamının Muaccel Olmasını Öngören Kuralın İptali

21 Eylül 2022 Çarşamba

Yükseköğrenim Kredilerinin Birden Fazla Taksiti Ödenmediğinde Borcun Tamamının Muaccel Olmasını Öngören Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 8/9/2022 tarihinde E.2022/67 numaralı dosyada, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nun 17. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…tekrarında ise tamamı…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Normal Atama Usulüne Tabi Kişilerin Aleyhine Açık Bir Dengesizlik Oluşturan Kuralın İptali

21 Eylül 2022 Çarşamba

Normal Atama Usulüne Tabi Kişilerin Aleyhine Açık Bir Dengesizlik Oluşturan Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 8/9/2022 tarihinde E.2022/65 numaralı dosyada, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na 7103 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Yükseköğretim Öğrencilerine İlişkin Disiplin Suç ve Cezaları ile Bu Kapsamdaki Yönetmelikle Düzenleme Yapma Yetkisinin İptali

20 Eylül 2022 Salı

Yükseköğretim Öğrencilerine İlişkin Disiplin Suç ve Cezaları ile Bu Kapsamdaki Yönetmelikle Düzenleme Yapma Yetkisinin İ…

Anayasa Mahkemesi 8/9/2022 tarihinde E.2022/54 numaralı dosyada, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 54. maddesinin (a) bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline; 65. maddesinin (a) fıkrasının (9) numaralı alt bendinde yer alan “…ile öğrencilerin…” ibaresinin, aynı alt bentte yer alan “...dis…

Fiyat İstikrarı Komitesi ile Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin İptali

18 Ağustos 2022 Perşembe

Fiyat İstikrarı Komitesi ile Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin İptali

Anayasa Mahkemesi 1/6/2022 tarihinde E.2021/85 ve E.2020/94 numaralı dosyalarda, (74) numaralı Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin tümünün; (68) numaralı Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (e) bendi…

İstinaf Talebinin Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Yönelik Verilen Kararın Kesin Olmasının Anayasa’ya Aykırı Olduğu

17 Ağustos 2022 Çarşamba

İstinaf Talebinin Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Yönelik Verilen Kararın Kesin Olmasının Anayasa’ya Aykırı Olduğu

Anayasa Mahkemesi 20/7/2022 tarihinde E.2022/48 numaralı dosyada, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6545 sayılı Kanun’un 19. maddesiyle değiştirilen 45. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin; 3622 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle değiştirilen 48. maddesinin 6545 sayılı Kanun…

Jandarma Genel Komutanlığındaki Memurlara Uygulanan Disiplin Hükümlerinin Sivil Öğretim Elemanlarına da Uygulanmasını Öngören Kuralın İptali

09 Ağustos 2022 Salı

Jandarma Genel Komutanlığındaki Memurlara Uygulanan Disiplin Hükümlerinin Sivil Öğretim Elemanlarına da Uygulanmasını Ön…

Anayasa Mahkemesi 20/7/2022 tarihinde E.2022/62 numaralı dosyada, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 13/A maddesinin değiştirilen altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “...disiplin...” ibaresi ile bu ibareden sonra gelen “…ve…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna …

Dönüş Kurallarına Uymayan Aracın Trafikten Altmış Gün Süreyle Men Edilmesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

08 Ağustos 2022 Pazartesi

Dönüş Kurallarına Uymayan Aracın Trafikten Altmış Gün Süreyle Men Edilmesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 1/6/2022 tarihinde E.2021/123 numaralı dosyada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67. maddesinin 7148 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.

Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının Sözleşmelerinin Feshini Gerektiren Nedenlerin Yönetmelikle Düzenlenmesini Öngören Kuralların İptali

05 Ağustos 2022 Cuma

Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının Sözleşmelerinin Feshini Gerektiren Nedenlerin Yönetmelikle Düzenlenmesini…

Anayasa Mahkemesi 21/6/2022 tarihinde E.2022/43 numaralı dosyada, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 8. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “...sözleşmenin feshini gerektiren nedenler,…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline; iptal hükmünün  kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından …

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Kararların İcrasını Kesinleşme Şartına Bağlayan Kuralların İptali

04 Ağustos 2022 Perşembe

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Kararların İcrasını Kesinleşme Şartına Bağlayan Kuralların İptali

Anayasa Mahkemesi 30/6/2022 tarihinde E.2021/127 numaralı dosyada, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na 7327 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin birinci ve ikinci cümlelerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Petrol Satış Fiyatını Belirleyen Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

04 Ağustos 2022 Perşembe

Petrol Satış Fiyatını Belirleyen Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 1/6/2022 tarihinde E.2021/128 numaralı dosyada, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 10. maddesinin; ikinci fıkrasında yer alan “…tamamının…” ve “…geçiş ücreti dahil…” ibarelerinin, üçüncü fıkrasında yer alan “…Arab Heavy (27.5 API)…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve it…