Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğince Çıkarılacak Yönetmeliklerin Bakanlığın Görüş Şartına Bağlanmasını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

04 Mayıs 2023 Perşembe

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğince Çıkarılacak Yönetmeliklerin Bak…

Anayasa Mahkemesi 16/2/2023 tarihinde E.2022/142 numaralı dosyada, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 50. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Maliye Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra...” ibaresinin “anılan maddenin birin…

Kadının Kocasının Soyadını Almasını Öngören Kuralın İptali

28 Nisan 2023 Cuma

Kadının Kocasının Soyadını Almasını Öngören Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 22/2/2023 tarihinde E.2022/155 numaralı dosyada, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesinin birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu Kapsamında Verilen Madalyaların Geri Alınmasını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

27 Nisan 2023 Perşembe

2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu Kapsamında Verilen Madalyaların Geri Alınmasını Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı…

Anayasa Mahkemesi 30/11/2022 tarihinde E.2018/83 numaralı dosyada, 7089 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 6. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir.

(4) Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Bazı Kurallarının İptali ve Bazı Kurallarının İptal Talebinin Reddi

05 Nisan 2023 Çarşamba

(4) Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Bazı Kurallarının İptali ve Bazı Kurallarının İptal Talebinin Reddi

Anayasa Mahkemesi 9/11/2022 tarihinde E.2018/123 numaralı dosyada, (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kurallarının Anayasa’ya aykırı olduklarına ve iptallerine, bazı kuralların…

Genelkurmay Başkanının Disiplin Soruşturmasıyla İlgili Yetkisine Son Veren Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

24 Mart 2023 Cuma

Genelkurmay Başkanının Disiplin Soruşturmasıyla İlgili Yetkisine Son Veren Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 13/12/2022 tarihinde E.2020/72 numaralı dosyada, 7250 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16. maddesiyle 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun 7. maddesini…

Dava Açılmamasını, Açılmışsa Vazgeçilmesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

23 Mart 2023 Perşembe

Dava Açılmamasını, Açılmışsa Vazgeçilmesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

Anayasa Mahkemesi 28/9/2022 tarihinde E.2022/59 numaralı dosyada, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 7394 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklenen geçici 34. maddenin birinci fıkrasının; ikinci cümlesinin anılan fıkranın birinci cümlesinde yer alan “…infaz…” ibaresi yönünden, ikinci cümlesinin maddenin ik…

7091 Sayılı Kanun’a İlişkin Karar

17 Mart 2023 Cuma

7091 Sayılı Kanun’a İlişkin Karar

Anayasa Mahkemesi 26/10/2022 tarihinde E.2018/85 numaralı dosyada, 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un“...ile bunların eş ve çocuklarına...” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, “...telekom…

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Tümünün Şekil Bakımından Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

03 Mart 2023 Cuma

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Tümünün Şekil Bakımından Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 13/12/2022 tarihinde E.2022/98 numaralı dosyada, (104) numaralı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumh…

7083 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

02 Mart 2023 Perşembe

7083 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair…

Anayasa Mahkemesi 13/10/2022 tarihinde E.2018/78 numaralı dosyada, 7083 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un iptali istenen bazı kurallarının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, bazı kurallarının Anayasa’ya a…

7081 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

02 Mart 2023 Perşembe

7081 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair…

Anayasa Mahkemesi 26/10/2022 tarihinde E.2018/76 numaralı dosyada, 7081 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un iptali istenen bazı kurallarının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, bazı kurallarının Anayasa’ya a…

Sözleşmenin Hükmünden Faydalanılmayan Dönemlere Yönelik Damga Vergisinin Reddedilmemesini ve İade Edilmemesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu

28 Şubat 2023 Salı

Sözleşmenin Hükmünden Faydalanılmayan Dönemlere Yönelik Damga Vergisinin Reddedilmemesini ve İade Edilmemesini Öngören K…

Anayasa Mahkemesi 13/12/2022 tarihinde E.2022/125 numaralı dosyada, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli 5281 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle değiştirilen (1) Sayılı Tablo’nun “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 5766 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değiştirilen (2) numaralı fıkrasına 672…

Değer Kaybı, Destekten Yoksun Kalma ve Sürekli Sakatlık Tazminatlarının Belirlenme Esaslarını Düzenleyen Kuralların İptali

14 Şubat 2023 Salı

Değer Kaybı, Destekten Yoksun Kalma ve Sürekli Sakatlık Tazminatlarının Belirlenme Esaslarını Düzenleyen Kuralların İpta…

Anayasa Mahkemesi 29/12/2022 tarihinde E.2021/82 numaralı dosyada, 7327 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18. maddesiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesinin birinci fıkrasına eklenen ikinci cümlenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve…