Milletvekili Olan Başvurucu Hakkında Uygulanan Tutuklama Tedbirine İlişkin Kararın Kısa Basın Duyurusu

16 Kasım 2017 Perşembe

Milletvekili Olan Başvurucu Hakkında Uygulanan Tutuklama Tedbirine İlişkin Kararın Kısa Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 16/11/2017 tarihinde, Gülser Yıldırım tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2016/40170), “tutuklamanın hukuki olmadığına”, “ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiğine” ve “soruşturma dosyasına erişimin kısıtlandığına” i…

Ünlü Kişinin Balkondaki Uygunsuz Görüntülerinin Yayımlanmasının Özel Hayata Saygı Hakkını İhlal Etmediğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

14 Kasım 2017 Salı

Ünlü Kişinin Balkondaki Uygunsuz Görüntülerinin Yayımlanmasının Özel Hayata Saygı Hakkını İhlal Etmediğine İlişkin Karar…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 5/10/2017 tarihinde Birsen Berrak Tüzünataç tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/20364), Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Hükümlünün Müşahede Odasında Elleri ve Ayakları Kelepçeli Olarak Uzun Süre Tutulması Nedeniyle Kötü Muamele Yasağının İhlal Edildiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

08 Kasım 2017 Çarşamba

Hükümlünün Müşahede Odasında Elleri ve Ayakları Kelepçeli Olarak Uzun Süre Tutulması Nedeniyle Kötü Muamele Yasağının İh…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 21/9/2017 tarihinde Cihan Koçak (B. No: 2014/ 12302) bireysel başvurusunda, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan kötü muamele yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir.

İntihara Eğilimli Hükümlüler veya Tutuklular Yönünden Gerekli Tedbirlerin Alınmaması Nedeniyle Yaşama Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

08 Kasım 2017 Çarşamba

İntihara Eğilimli Hükümlüler veya Tutuklular Yönünden Gerekli Tedbirlerin Alınmaması Nedeniyle Yaşama Hakkının İhlal Edi…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 21/9/2017 tarihinde Serfinaz Öztürk (B. No: 2014/18274) bireysel başvurusunda, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan kötü muamele yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Korunmaya Muhtaç Kişiler Yönünden Gerekli Tedbirlerin Alınmaması Nedeniyle Yaşama Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

27 Ekim 2017 Cuma

Korunmaya Muhtaç Kişiler Yönünden Gerekli Tedbirlerin Alınmaması Nedeniyle Yaşama Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin Kara…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 13/9/2017 tarihinde Gürkan Kaçar ve diğerleri (B. No: 2014/11855) bireysel başvurusunda, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşama hakkının ve Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiş…

Takdir Edilen Ücretin Düşük Olmasının Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

06 Ekim 2017 Cuma

Takdir Edilen Ücretin Düşük Olmasının Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 25.7.2017 tarihinde Yasemin Balcı tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/8881), Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Konut Hakkının İptal Edilmesinin Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiği İddiasının Konu Bakımından Yetkisizlik Nedeniyle Kabul Edilemez Olduğuna İlişkin Kararın Basın Duyurusu

04 Ekim 2017 Çarşamba

Konut Hakkının İptal Edilmesinin Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiği İddiasının Konu Bakımından Yetkisizlik Nedeniyle Kabul Ed…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 25.7.2017 tarihinde Mehmet Şentürk tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/13478), başvurucunun Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının kapsamına giren bir menfaati söz konusu olmadığından konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kab…

Zamanaşımı Süresinin Katı Yorumlanması Nedeniyle Davanın Reddedilmesinin Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Ettiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

29 Eylül 2017 Cuma

Zamanaşımı Süresinin Katı Yorumlanması Nedeniyle Davanın Reddedilmesinin Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Ettiğine İlişkin…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 25.7.2017 tarihinde Yaşar Çoban tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/6673), Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Haber Sitesi Müdürüne Hapis Cezası Verilmesinin İfade ve Basın Özgürlüklerini İhlal Ettiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

28 Eylül 2017 Perşembe

Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Haber Sitesi Müdürüne Hapis Cezası Verilmesinin İfade ve Basın Özgürlüklerini İhlal Ettiği…

Anayasa Mahkemesi, 5.7.2017 tarihinde Hakan Yiğit tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2015/3378), Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ve 28. maddesinde güvence altına alınan basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Personele Siyasi Propaganda Yapan Askerin Cezalandırılmasının İfade Özgürlüğünü İhlal Etmediğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

19 Eylül 2017 Salı

Personele Siyasi Propaganda Yapan Askerin Cezalandırılmasının İfade Özgürlüğünü İhlal Etmediğine İlişkin Kararın Basın D…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 6.7.2017 tarihinde Engin Kabadaş tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/18587), Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Ceza Yargılamasında İleri Sürülen İddiaların Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Reddedilmesi Nedeniyle Gerekçeli Karar Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

03 Ağustos 2017 Perşembe

Ceza Yargılamasında İleri Sürülen İddiaların Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Reddedilmesi Nedeniyle Gerekçeli Karar Hakkın…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 25/5/2017 tarihinde Ali Önal tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2015/11798), Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının unsurlarından olan gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.