Sokağın Kapatılması Nedeniyle Kira Geliri Düşen Mülk Sahibinin Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

28 Mart 2017 Salı

Sokağın Kapatılması Nedeniyle Kira Geliri Düşen Mülk Sahibinin Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin Kararın Basın…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 2/2/2017 tarihinde Recep Tarhan ve Afife Tarhan tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/1546), kamu yararı ile malikin mülkiyet hakkı arasında kurulması gereken makul dengenin malik aleyhine bozulması nedeniyle başvurucunun Anayasa’nın 35. maddesinde güve…

İnfaz Edilmemiş Yakalama Emrinin Kişi Hürriyetine Müdahale Oluşturmadığına İlişkin Kararın Basın Duyurusu

22 Mart 2017 Çarşamba

İnfaz Edilmemiş Yakalama Emrinin Kişi Hürriyetine Müdahale Oluşturmadığına İlişkin Kararın Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 1/3/2017 tarihinde Galip Öğüt tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/5863), henüz infaz edilmemiş/uygulanmamış yakalama emrinin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına yönelik bir müdahale oluşturmadığını değerlendirmiş ve başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.

Maddi ve Manevi Varlığın Korunması, Özel Hayata Saygı ve Makul Sürede Yargılanma Haklarına İlişkin T.A.A. Kararı Basın Duyurusu

10 Mart 2017 Cuma

Maddi ve Manevi Varlığın Korunması, Özel Hayata Saygı ve Makul Sürede Yargılanma Haklarına İlişkin T.A.A. Kararı Basın D…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 1/2/2017 tarihinde T.A.A. tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/19081), Anayasa’nın 17. maddesinin birinci fıkrasında yer alan maddi ve manevi varlığın korunması, 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı, Anayasa'nın 20. maddesinde yer alan…

Kabul Edilemezliğe İlişkin Murat Hikmet ÇAKMAKÇI Kararı Basın Duyurusu

09 Mart 2017 Perşembe

Kabul Edilemezliğe İlişkin Murat Hikmet ÇAKMAKÇI Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 15/2/2017 tarihli kararıyla Murat Hikmet Çakmakçı tarafından yapılan bireysel başvurunun (B. No: 2016/35094), başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Mahkemeye Erişim Hakkına İlişkin Hakan YILDIZ Kararı Basın Duyurusu

30 Aralık 2016 Cuma

Mahkemeye Erişim Hakkına İlişkin Hakan YILDIZ Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 1/12/2016 tarihinde Hakan Yıldız tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/8804), mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına yönelik başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Süre Aşımı Nedeniyle Kabul Edilemezliğe İlişkin Suat BİRCAN Kararı Basın Duyurusu

28 Aralık 2016 Çarşamba

Süre Aşımı Nedeniyle Kabul Edilemezliğe İlişkin Suat BİRCAN Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 1/12/2016 tarihinde Suat Bircan tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/16800), başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Hakkaniyete Uygun Ve Makul Sürede Yargılanma Haklarına İlişkin Yusuf Karakuş Ve Diğerleri Kararı Basın Duyurusu

27 Aralık 2016 Salı

Hakkaniyete Uygun Ve Makul Sürede Yargılanma Haklarına İlişkin Yusuf Karakuş Ve Diğerleri Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 8/12/2016 tarihinde Yusuf Karakuş ve diğerleri tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/12002), Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ve makul sürede yargılanma hakkının ih…

Aile Hayatına Saygı Hakkına İlişkin Melahat KARKİN Kararı Basın Duyurusu

30 Kasım 2016 Çarşamba

Aile Hayatına Saygı Hakkına İlişkin Melahat KARKİN Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 13/10/2016 tarihinde Melahat KARKİN tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/17751), başvurucunun Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Kanuni Hâkim Güvencesine İlişkin Mehmet ÇELİK Kararı Basın Duyurusu

23 Kasım 2016 Çarşamba

Kanuni Hâkim Güvencesine İlişkin Mehmet ÇELİK Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 17/11/2016 tarihinde Mehmet ÇELİK tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2015/889), Anayasa’nın 36. ve 37. maddelerinde güvence altına alınan kanuni hâkim güvencesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Mülkiyet Hakkına İlişkin Fatma ÇAVUŞOĞLU ve Bilal ÇAVUŞOĞLU Kararı Basın Duyurusu

17 Kasım 2016 Perşembe

Mülkiyet Hakkına İlişkin Fatma ÇAVUŞOĞLU ve Bilal ÇAVUŞOĞLU Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 28/9/2016 tarihinde Fatma Çavuşoğlu ve Bilal Çavuşoğlu tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/5167), Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.