Barışçıl Bir Eylem Nedeniyle Para Cezası Uygulanmasının Sendika Hakkını İhlal Ettiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

20 Temmuz 2017 Perşembe

Barışçıl Bir Eylem Nedeniyle Para Cezası Uygulanmasının Sendika Hakkını İhlal Ettiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 25/5/2017 tarihinde Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/920), Anayasa’nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Açlık Grevinden Kaynaklanan Sağlık Sorunları Nedeniyle Tutukluluğun Tedbiren Sonlandırılması Talebinin Reddine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

28 Haziran 2017 Çarşamba

Açlık Grevinden Kaynaklanan Sağlık Sorunları Nedeniyle Tutukluluğun Tedbiren Sonlandırılması Talebinin Reddine İlişkin K…

Semih Özakça ve Nuriye Gülmen, açlık grevi nedeniyle sağlık sorunları yaşadıklarını belirterek, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 73. maddesi uyarınca haklarında uygulanan tutukluluğun kaldırılmasını ve tahliyelerine karar verilmesini talep etmişlerdir. Başvuru, açlık grevi nedeniyle sağlık sorunları o…

Aydın YAVUZ ve Diğerleri Başvurusuna İlişkin Kararın Basın Duyurusu

20 Haziran 2017 Salı

Aydın YAVUZ ve Diğerleri Başvurusuna İlişkin Kararın Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 20/6/2017 tarihinde, Aydın Yavuz ve diğerleri tarafından yapılan bireysel başvuruda(B. No: 2016/22169) olağanüstü hâl kapsamındaki tutuklamalarda gözetilmesi gereken anayasal ilkeleri belirlemiş olup bu konudaki gerekçeli karar ve basın duyurusu kısa süre içinde İntern…

Ülkesinde Kötü Muameleye Maruz Kalacağı Yönündeki İddiaları Araştırılmadan Yabancının Sınır Dışı Edilmesine Karar Verilmesinin Kötü Muamele Yasağını İhlal Ettiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

07 Haziran 2017 Çarşamba

Ülkesinde Kötü Muameleye Maruz Kalacağı Yönündeki İddiaları Araştırılmadan Yabancının Sınır Dışı Edilmesine Karar Verilm…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 10/5/2017 tarihinde Azizjon Hikmatov tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2015/18582), Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan kötü muamele yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Başvurucunun Önemli Olumsuz Sonuçlarla Karşılaştığına Dair Yeterli Delil Bulunmadığından Başvurunun Açıkça Dayanaktan Yoksun Olduğuna İlişkin Kararın Basın Duyurusu

06 Haziran 2017 Salı

Başvurucunun Önemli Olumsuz Sonuçlarla Karşılaştığına Dair Yeterli Delil Bulunmadığından Başvurunun Açıkça Dayanaktan Yo…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 1/3/2017 tarihinde Mustafa Tepeli tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/5831), Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına yönelik başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez old…

Yasal Yollarla Ülkeye Giren Yabancı Ailenin Sınır Dışı Edilmesinin Kötü Muamele Yasağını İhlal Etmediğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

09 Mayıs 2017 Salı

Yasal Yollarla Ülkeye Giren Yabancı Ailenin Sınır Dışı Edilmesinin Kötü Muamele Yasağını İhlal Etmediğine İlişkin Kararı…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 1/3/2017 tarihinde A.A. ve A.A. tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2015/3941), Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan kötü muamele yasağının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Askeri Eğitimin Gerekleriyle Bağdaşmayan Yıldırma Amaçlı Kötü Muamele İddialarının Yeterli Araştırılmamasının İşkence ve Kötü Muamele Yasağını Usul Bakımından İhlal Ettiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

14 Nisan 2017 Cuma

Askeri Eğitimin Gerekleriyle Bağdaşmayan Yıldırma Amaçlı Kötü Muamele İddialarının Yeterli Araştırılmamasının İşkence ve…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 23/3/2017 tarihinde Ümit Ömür SALAR tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/187), Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan işkence ve kötü muamele yasağının usul bakımından ihlal edildiğine karar verilmiştir.

Anayasal ve Kişisel Öneme İlişkin Kararın Basın Duyurusu

06 Nisan 2017 Perşembe

Anayasal ve Kişisel Öneme İlişkin Kararın Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 1/12/2016 tarihli kararıyla K.V. (B. No: 2014/2293) başvurusunda, anayasal ve kişisel önemden yoksun olduğu anlaşılan başvurunun diğer kabul edilebilirlik şartları yönünden incelenmeksizin kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Yaptığı Haber Nedeniyle İnternet Haber Sitesinin Genel Yayın Yönetmenine Hapis Cezası Verilmesinin İfade Ve Basın Hürriyetini İhlal Ettiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

29 Mart 2017 Çarşamba

Yaptığı Haber Nedeniyle İnternet Haber Sitesinin Genel Yayın Yönetmenine Hapis Cezası Verilmesinin İfade Ve Basın Hürriy…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 15/2/2017 tarihli kararıyla Orhan PALA tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/2983), Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Yol Şartıyla Belediyeye Terk Edilen Taşınmazın Konut Alanına Dönüştürülmesi Üzerine Yapılan İade Talebinin Reddinin Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

28 Mart 2017 Salı

Yol Şartıyla Belediyeye Terk Edilen Taşınmazın Konut Alanına Dönüştürülmesi Üzerine Yapılan İade Talebinin Reddinin Mülk…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 9/3/2017 tarihli kararıyla Süleyman Oktay Uras ve Sevtap Uras tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/11994), başvurucular tarafından yol şartıyla belediyeye terk edildikten sonra imar planında değişiklik yapılarak konut alanına dönüştürülen ve başka bir …