Konut Hakkının İptal Edilmesinin Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiği İddiasının Konu Bakımından Yetkisizlik Nedeniyle Kabul Edilemez Olduğuna İlişkin Kararın Basın Duyurusu

04 Ekim 2017 Çarşamba

Konut Hakkının İptal Edilmesinin Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiği İddiasının Konu Bakımından Yetkisizlik Nedeniyle Kabul Ed…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 25.7.2017 tarihinde Mehmet Şentürk tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/13478), başvurucunun Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının kapsamına giren bir menfaati söz konusu olmadığından konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kab…

Zamanaşımı Süresinin Katı Yorumlanması Nedeniyle Davanın Reddedilmesinin Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Ettiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

29 Eylül 2017 Cuma

Zamanaşımı Süresinin Katı Yorumlanması Nedeniyle Davanın Reddedilmesinin Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Ettiğine İlişkin…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 25.7.2017 tarihinde Yaşar Çoban tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/6673), Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Haber Sitesi Müdürüne Hapis Cezası Verilmesinin İfade ve Basın Özgürlüklerini İhlal Ettiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

28 Eylül 2017 Perşembe

Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Haber Sitesi Müdürüne Hapis Cezası Verilmesinin İfade ve Basın Özgürlüklerini İhlal Ettiği…

Anayasa Mahkemesi, 5.7.2017 tarihinde Hakan Yiğit tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2015/3378), Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ve 28. maddesinde güvence altına alınan basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Personele Siyasi Propaganda Yapan Askerin Cezalandırılmasının İfade Özgürlüğünü İhlal Etmediğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

19 Eylül 2017 Salı

Personele Siyasi Propaganda Yapan Askerin Cezalandırılmasının İfade Özgürlüğünü İhlal Etmediğine İlişkin Kararın Basın D…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 6.7.2017 tarihinde Engin Kabadaş tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/18587), Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Ceza Yargılamasında İleri Sürülen İddiaların Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Reddedilmesi Nedeniyle Gerekçeli Karar Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

03 Ağustos 2017 Perşembe

Ceza Yargılamasında İleri Sürülen İddiaların Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Reddedilmesi Nedeniyle Gerekçeli Karar Hakkın…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 25/5/2017 tarihinde Ali Önal tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2015/11798), Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının unsurlarından olan gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Kanuni Temsilcinin Ödenmeyen Kamu Alacakları ile İlgili Sorumluluğunun Mülkiyet Hakkını İhlal Etmediğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

02 Ağustos 2017 Çarşamba

Kanuni Temsilcinin Ödenmeyen Kamu Alacakları ile İlgili Sorumluluğunun Mülkiyet Hakkını İhlal Etmediğine İlişkin Kararın…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 25/7/2017 tarihinde Ahmet Uğur Balkaner tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/15237) Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Varlığı Mahkeme Kararıyla Tespit Edilen Emekli İkramiyesinin Enflasyon Karşısında Uğradığı Değer Kaybının Telafi Edilmemesinin Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

02 Ağustos 2017 Çarşamba

Varlığı Mahkeme Kararıyla Tespit Edilen Emekli İkramiyesinin Enflasyon Karşısında Uğradığı Değer Kaybının Telafi Edilmem…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 25/7/2017 tarihinde, Ferda Yeşiltepe tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/7621) emeklilik ikramiyesinin değer kaybına uğratılarak ödenmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Darbe Teşebbüsü Sonrasında Hâkim Olan Başvurucu Hakkında Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olduğu İddiasıyla Yürütülen Soruşturmada Uygulanan Tutuklama Tedbirine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

01 Ağustos 2017 Salı

Darbe Teşebbüsü Sonrasında Hâkim Olan Başvurucu Hakkında Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olduğu İddiasıyla Yürütülen Soruştur…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 26/7/2017 tarihinde, Selçuk Özdemir tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2016/49158), açıkça dayanaktan yoksunluk nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Görevinden Çıkarılmaya İlişkin Remziye Duman Kararı Basın Duyurusu

26 Temmuz 2017 Çarşamba

Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Görevinden Çıkarılmaya İlişkin Remziye Duman Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 20/7/2017 tarihinde, Remziye Duman tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2016/25923) kamu görevinden (öğretmenlik mesleğinden) çıkarılmaya karar verilmesi nedeniyle Anayasa'da düzenlenen bazı hakların ihlal edildiğine ilişkin şikayetin başvuru yollarının tüke…

Tutukluluğa İtiraz İncelemesinde Cumhuriyet Savcısı Görüşünün Bildirilmemesinin Somut Başvuru Kapsamında Anayasal ve Kişisel Önemden Yoksun Olduğuna İlişkin Kararın Basın Duyurusu

20 Temmuz 2017 Perşembe

Tutukluluğa İtiraz İncelemesinde Cumhuriyet Savcısı Görüşünün Bildirilmemesinin Somut Başvuru Kapsamında Anayasal ve Kiş…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 25/5/2017 tarihinde Devran Duran tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/10405), başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğu ve anayasal ve kişisel öneme sahip olmadığı gerekçeleriyle kabul edilemez olduğuna karar verilmiştir.

Barışçıl Bir Eylem Nedeniyle Para Cezası Uygulanmasının Sendika Hakkını İhlal Ettiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

20 Temmuz 2017 Perşembe

Barışçıl Bir Eylem Nedeniyle Para Cezası Uygulanmasının Sendika Hakkını İhlal Ettiğine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 25/5/2017 tarihinde Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/920), Anayasa’nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.