Ruhsatnamenin Hukuka Uygun Kullanılmaması Nedeniyle İptalinin  Mülkiyet Hakkını İhlal Etmediği

19 Temmuz 2018 Perşembe

Ruhsatnamenin Hukuka Uygun Kullanılmaması Nedeniyle İptalinin Mülkiyet Hakkını İhlal Etmediği

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 11/6/2018 tarihinde, Ahmet Bal (B. No: 2015/19400) başvurusunda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Varsayıma Dayalı Şekilde İdari Para Cezası Kesilmesi Nedeniyle  Masumiyet Karinesinin İhlal Edilmesi

06 Temmuz 2018 Cuma

Varsayıma Dayalı Şekilde İdari Para Cezası Kesilmesi Nedeniyle Masumiyet Karinesinin İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 24/5/2018 tarihinde, Taner Koyuncu (B. No: 2015/11678) başvurusunda Anayasa’nın 36. ve 38. maddesinde güvence altına alınan masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Kamu Görevlilerinin İhmali Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlali İddiasının  Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle Kabul Edilemez Olduğu

05 Temmuz 2018 Perşembe

Kamu Görevlilerinin İhmali Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlali İddiasının Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle Kabul…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 17/5/2018 tarihinde, Kadri Ceyhan (B. No: 2014/1924) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Arazide Bulunan El Bombasının Patlaması Nedeniyle  Yaşam Hakkının İhlal Edilmediği

05 Temmuz 2018 Perşembe

Arazide Bulunan El Bombasının Patlaması Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmediği

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 11/6/2018 tarihinde, Cemal Kılıç (B. No: 2014/8722) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının ihlal edilmediğine; Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Kamu Makamlarının Engelleyici Tutumundan Kaynaklanan Nedenlerle  Etkili Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi

03 Temmuz 2018 Salı

Kamu Makamlarının Engelleyici Tutumundan Kaynaklanan Nedenlerle Etkili Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 24/5/2018 tarihinde, Yusuf Ahmed Abdelazım Elsayad (B. No: 2016/5604) başvurusunda Anayasa’nın 40. maddesinde güvence altına alınan etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Dava Konusu Taşınmaz Malikinin Yargılamaya Katılımının Sağlanmaması Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesi

29 Haziran 2018 Cuma

Dava Konusu Taşınmaz Malikinin Yargılamaya Katılımının Sağlanmaması Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 24/5/2018 tarihinde, Sema Calgav ve Oya Yamak (B. No: 2015/13950) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Aynı Maddi Olaya Dayanılarak Açılan Davalarda Farklı Sonuca Ulaşılması Nedeniyle  Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhlal Edilmesi

28 Haziran 2018 Perşembe

Aynı Maddi Olaya Dayanılarak Açılan Davalarda Farklı Sonuca Ulaşılması Nedeniyle Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 17/5/2018 tarihinde, Hakan Altıncan (B. No: 2016/13021) başvurusunda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Varsayıma Dayanarak İdari Para Cezası Kesilmesi Nedeniyle  Masumiyet Karinesinin İhlal Edilmesi

27 Haziran 2018 Çarşamba

Varsayıma Dayanarak İdari Para Cezası Kesilmesi Nedeniyle Masumiyet Karinesinin İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 17/5/2018 tarihinde, Ahmet Altuntaş ve Diğerleri (B. No: 2015/19616) başvurusunda Anayasa’nın 36. ve 38. maddelerinde güvence altına alınan masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Şirkete Kayyım Atanması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmediği

22 Haziran 2018 Cuma

Şirkete Kayyım Atanması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmediği

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 24/5/2018 tarihinde, Hamdi Akın İpek (B. No: 2015/17763) başvurusunda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Görevli Olmayan Polisler Tarafından Polis Merkezinde Tutulma Nedeniyle  Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

14 Haziran 2018 Perşembe

Görevli Olmayan Polisler Tarafından Polis Merkezinde Tutulma Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilm…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 12/4/2018 tarihinde, Mehmet Baydan (B. No: 2014/16308) başvurusunda Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.