Kişi Hürriyeti ve Güvenliği ile İlgili Kabul Edilemezliğe İlişkin İzzettin ALPERGİN Kararı Basın Duyurusu

23 Ekim 2015 Cuma

Kişi Hürriyeti ve Güvenliği ile İlgili Kabul Edilemezliğe İlişkin İzzettin ALPERGİN Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 14/7/2015 tarihinde İzzettin Alpergin ’in başvurusunda (B. No: 2013/385), tutukluluk süresi yönünden Anayasa’nın 19. maddesinin yedinci fıkrasının ihlâl edilmediğine, diğer şikâyetler yönünden açıkça dayanaktan yoksunluk ve başvuru yollarının tüketilmemiş olması neden…

Kişi Hürriyeti ve Güvenliği ile İlgili Kabul Edilemezliğe İlişkin Hidayet KARACA Kararı Basın Duyurusu

09 Ekim 2015 Cuma

Kişi Hürriyeti ve Güvenliği ile İlgili Kabul Edilemezliğe İlişkin Hidayet KARACA Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 14/7/2015 tarihinde Hidayet Karaca ’nın başvurusunda (B. No: 2015/144), açıkça dayanaktan yoksunluk ve başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedenleriyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Yüksek Seçim Kurulu Kararlarına İlişkin Atila SERTEL ve Oğuz OYAN Kararları Basın Duyurusu

09 Ekim 2015 Cuma

Yüksek Seçim Kurulu Kararlarına İlişkin Atila SERTEL ve Oğuz OYAN Kararları Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 14/7/2015 tarihinde Atila Sertel ve Oğuz OYAN’ın bireysel başvurularında (Başvuru No: 2015/6723 ve Başvuru No: 2015/8818), Anayasa’nın 79. maddesinde yer alan “Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz” hükmünün bireysel başvuruyu da kapsam…

Şeref ve İtibarın Korunmasını İsteme ve Nefret Söylemine İlişkin Fetullah GÜLEN Kararı Basın Duyurusu

06 Ekim 2015 Salı

Şeref ve İtibarın Korunmasını İsteme ve Nefret Söylemine İlişkin Fetullah GÜLEN Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 14/7/2015 tarihinde Fetullah Gülen 'in bireysel başvurusunda (Genel Kurul No: 2014/12225), nefret söylemi olarak kabul edilemeyecek hususlarda şeref ve itibarın korunması hakkının ihlal edildiği iddiasına yönelik uyuşmazlıklar açısından, etkili bir başvuru yolu olan h…

Aile Hayatına Saygı Hakkına İlişkin Hayriye Özdemir Kararı Basın Duyurusu

02 Ekim 2015 Cuma

Aile Hayatına Saygı Hakkına İlişkin Hayriye Özdemir Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 25/6/2015 tarihinde Hayriye Özdemir ’in bireysel başvurusunda (Başvuru No: 2013/3434), boşanma davasında velayeti anneye verilen çocuğun soyadını değiştirme talebiyle açılan davanın reddedilmesi nedeniyle, başvurucunun aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ka…

Kişi Hürriyeti ve Güvenliğine İlişkin Doğu Perinçek, Hikmet Çiçek, Hasan Atilla Uğur Kararları Basın Duyurusu

19 Eylül 2015 Cumartesi

Kişi Hürriyeti ve Güvenliğine İlişkin Doğu Perinçek, Hikmet Çiçek, Hasan Atilla Uğur Kararları Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 25/6/2015 tarihinde Doğu Perinçek, Hikmet Çiçek, Hasan Atilla Uğur bireysel başvurularında (Başvuru No: 2013/5885, 2013/5884, 2013/5924) tutukluluk sürelerinin makul olmamasının başvurucuların kişi özgürlüğü ve güvenliği haklarını ihlal ettiğine karar vermiştir.

Kabul Edilemezliğe İlişkin Deniz SEKİ Kararı Basın Duyurusu

19 Eylül 2015 Cumartesi

Kabul Edilemezliğe İlişkin Deniz SEKİ Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 25/6/2015 tarihinde Deniz Seki’nin bireysel başvurusunda (B. No: 2014/5170), mahkûmiyetin hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillere dayandırılmasına, tanıklarının dinlenmemesine ve kovuşturmanın kaldırılan mahkemelerce yapılmasına yönelik şikayetlerin kabul edi…

Adil Yargılanma Hakkına İlişkin Nurten ESEN Kararı Basın Duyurusu

18 Eylül 2015 Cuma

Adil Yargılanma Hakkına İlişkin Nurten ESEN Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 10/06/2015 tarihinde Nurten Esen ’in bireysel başvurusunda (B. No: 2013/7970), başvurucunun dava dilekçesindeki taleplerinin karşılanmamasının adil yargılanma hakkı kapsamında gerekçeli karar hakkını ihlal ettiğine karar vermiştir.