22.12.2015

BB 51/15

Sokağa Çıkma Yasağına İlişkin Tedbir Talebi Kararı Basın Duyurusu

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarına ilişkin Meral Danış Beştaş başvurusu (B. No: 2015/19545) Mahkememize 21/12/2015 tarihinde ulaşmış olup Mahkememiz İkinci Bölümü 22/12/2015 tarihinde anılan başvuru kapsamındaki tedbir talebinin reddine karar vermiştir.