Haberleşme Hürriyetine İlişkin Eren YILDIZ Kararı Basın Duyurusu

18 Ağustos 2015 Salı

Haberleşme Hürriyetine İlişkin Eren YILDIZ Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 7/7/2015 tarihinde Eren Yıldız ’ın bireysel başvurusunda (Başvuru No: 2013/759), hükümlü olan başvurucuya gönderilen mektupların sakıncalı görülerek Ceza İnfaz Kurumu tarafından alıkonulması kapsamında, haberleşme hürriyetinin başvuruya konu bir mektup yönünden ihlal…

Şeref ve İtibarın Korunmasını İsteme Hakkına İlişkin Nurettin POLAT Kararı Basın Duyurusu

17 Ağustos 2015 Pazartesi

Şeref ve İtibarın Korunmasını İsteme Hakkına İlişkin Nurettin POLAT Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 7/7/2015 tarihinde Nurettin Polat ’ın bireysel başvurusunda (B. No: 2014/9053), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarında sarf ettiği sözlerin şeref ve itibarının korunmasını isteme hakkını ihlal ettiği yönündeki şikayetin, başvurucu mağdur sıfatını taşımadığın…

Mülkiyet ve Makul Sürede Yargılanma Haklarına İlişkin Servet SARAÇOĞLU ve Diğerleri Kararı Basın Duyurusu

13 Ağustos 2015 Perşembe

Mülkiyet ve Makul Sürede Yargılanma Haklarına İlişkin Servet SARAÇOĞLU ve Diğerleri Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 24/6/2015 tarihinde Servet Saraçoğlu ve Diğerleri (B. No: 2012/1281) başvurusunda oybirliğiyle, başvurucuların taşınmazının İskenderun Demir-Çelik Fabrikasının yapılması maksadıyla 1968 yılında kamulaştırılmasından sonra, kamulaştırma bedeli, tazminat, ecrimisil gibi…

İfade Özgürlüğüne İlişkin Ali Rıza ÜÇER Kararı Basın Duyurusu

12 Ağustos 2015 Çarşamba

İfade Özgürlüğüne İlişkin Ali Rıza ÜÇER Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 2/7/2015 tarihinde Ali Rıza Üçer ’in bireysel başvurusunda (B. No: 2013/8598), onkoloji uzmanı olan başvurucunun, Ankara ilinin içme suyunda bulunan arsenik ve kadmiyum miktarına ve arseniğin kanser hastalığına etkisine ilişkin olarak üyesi bulunduğu derneğin internet…

Başvuru Yollarının Tüketilmesi Kuralına ve Sendika Hakkına İlişkin Kristal-İş Sendikası Kararı Basın Duyurusu

12 Ağustos 2015 Çarşamba

Başvuru Yollarının Tüketilmesi Kuralına ve Sendika Hakkına İlişkin Kristal-İş Sendikası Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 2/7/2015 tarihinde Kristal-İş Sendikası ’nın başvurusunda (B. No: 2014/12166), başvuru yollarının inceleme tarihi itibarıyla tüketilmiş olmasını yeterli bulmuş, ayrıca grev erteleme kararının zorlayıcı bir toplumsal ihtiyaca dayandığının ortaya konmaması ve demokratik…

Aile Hayatına Saygı Hakkına İlişkin Marcus Frank CERNY Kararı Basın Duyurusu

12 Ağustos 2015 Çarşamba

Aile Hayatına Saygı Hakkına İlişkin Marcus Frank CERNY Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 2/7/2015 tarihinde Marcus Frank Cerny ’in bireysel başvurusunda (B. No: 2013/5126), 25 Ekim 1980 tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme (Lahey Sözleşmesi) kapsamında yapılan iade talebinin reddine ilişkin karar gerekçelerinin aile hayat…

Din ve Vicdan Özgürlüğüne İlişkin Esra Nur ÖZBEY Kararı Basın Duyurusu

10 Ağustos 2015 Pazartesi

Din ve Vicdan Özgürlüğüne İlişkin Esra Nur ÖZBEY Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 20/5/2015 tarihinde Esra Nur Özbey ’in bireysel başvurusunda (B. No: 2013/7443), başvurucunun inancı nedeniyle giydiği pardösüsünü çıkartmaya zorlanmasının din ve vicdan özgürlüğünü ihlal ettiğine karar vermiştir.

Yaşam Hakkına İlişkin Mehmet KAYA ve Diğerleri Kararı Basın Duyurusu

10 Ağustos 2015 Pazartesi

Yaşam Hakkına İlişkin Mehmet KAYA ve Diğerleri Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 20/5/2015 tarihinde Mehmet Kaya ve Diğerleri ’nin bireysel başvurusunda (B. No: 2013/6979), başvurucuların yakınının cezaevinde yaşamını yitirdiği yangınla ilgili olarak, yaşamı korumak için gerekli tedbirlerin alınmaması ve olay hakkında yürütülen soruşturmanın etki…

Yaşam Hakkına İlişkin Filiz AKA Kararı Basın Duyurusu

14 Temmuz 2015 Salı

Yaşam Hakkına İlişkin Filiz AKA Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 10/6/2015 tarihinde Filiz Aka ’nın bireysel başvurusunda (B. No: 2013/8365), başvurucunun eşinin yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili olarak kazaya sebebiyet veren kişiler hakkında açılan ceza davasının sekiz yıldan fazla sürmesi ve düşme kararı verilmesi nede…

Cezaevinde Haberleşme Hürriyetine İlişkin Mehmet Koray ERYAŞA Kararı Basın Duyurusu

13 Temmuz 2015 Pazartesi

Cezaevinde Haberleşme Hürriyetine İlişkin Mehmet Koray ERYAŞA Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 16/4/2015 tarihinde Mehmet Koray Eryaşa ’nın bireysel başvurusunda (B. No: 2013/6693), hükmen tutuklu olan başvurucunun avukatı ile telefonla görüşmesine izin verilmemesinin haberleşme hürriyetini ihlal ettiğine karar vermiştir.

İfade Özgürlüğüne İlişkin Kamuran Reşit BEKİR Kararı Basın Duyurusu

10 Temmuz 2015 Cuma

İfade Özgürlüğüne İlişkin Kamuran Reşit BEKİR Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 8/4/2015 tarihinde Kamuran Reşit Bekir ’in bireysel başvurusunda (B. No: 2013/3614), hükümlü olan başvurucuya gönderilen Azadiya Welat Gazetesinin bazı sayfalarının ceza infaz kurumu tarafından çıkarılarak başvurucunun gazeteye erişiminin engellenmesinin ifade özgürlü…