Yankı BAĞCIOĞLU ve Diğerleri Kararına İlişkin Basın Duyurusu

12 Mayıs 2015 Salı

Yankı BAĞCIOĞLU ve Diğerleri Kararına İlişkin Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 9/1/2015 tarihinde Yankı Bağcıoğlu ve Diğerleri (B. No: 2014/253) başvurusunda oybirliğiyle; Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine, İhlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapmak üzere kararın bir ör…