Kişi Hürriyeti ve Güvenliğine İlişkin Yavuz PEHLİVAN ve Diğerleri Kararı Basın Duyurusu

09 Temmuz 2015 Perşembe

Kişi Hürriyeti ve Güvenliğine İlişkin Yavuz PEHLİVAN ve Diğerleri Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 4/6/2015 tarihinde Yavuz Pehlivan ve Diğerleri ’nin bireysel başvurusunda (Genel Kurul No: 2013/2312), tutukluluk süresinin makul olmaması ve dava dosyasına erişimin kısıtlanmasının başvurucuların kişi özgürlüğü ve güvenliği haklarını ihlal ettiğine karar vermiştir.

Siyasi Örgütlenme Özgürlüğüne İlişkin Metin BAYYAR ve Halkın Kurtuluş Partisi Kararı Basın Duyurusu

08 Temmuz 2015 Çarşamba

Siyasi Örgütlenme Özgürlüğüne İlişkin Metin BAYYAR ve Halkın Kurtuluş Partisi Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 4/6/2015 tarihinde, Metin Bayyar ve Halkın Kurtuluş Partisi ’nin bireysel başvurusunda (B. No: 2014/15220), Halkın Kurtuluş Partisi teşkilâtı yönetim kurulu başkanı olarak il kongresinin toplanmasıyla ilgili yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle Metin Bayyar h…

Tutukluluğa ve Masumiyet Karinesine İlişkin Hikmet KOPAR ve Diğerleri Kararı Basın Duyurusu

08 Temmuz 2015 Çarşamba

Tutukluluğa ve Masumiyet Karinesine İlişkin Hikmet KOPAR ve Diğerleri Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 8/4/2015 tarihinde Hikmet Kopar ve Diğerleri ’nin başvurusunda (B. No: 2014/14061), açıkça dayanaktan yoksunluk ve başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedenleriyle başvuruların kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

İfade ve Basın Özgürlüğüne İlişkin Bekir COŞKUN Kararı Basın Duyurusu

01 Temmuz 2015 Çarşamba

İfade ve Basın Özgürlüğüne İlişkin Bekir COŞKUN Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 4/6/2015 tarihinde Bekir Coşkun ’un bireysel başvurusunda (B. No: 2014/12151) başvurucunun bir köşe yazısı nedeniyle aleyhine açılan ceza davasında hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum edilmesinin ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiğine karar vermiştir.

İfade Özgürlüğüne İlişkin Mehmet Ali AYDIN Kararı Basın Duyurusu

01 Temmuz 2015 Çarşamba

İfade Özgürlüğüne İlişkin Mehmet Ali AYDIN Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 4/6/2015 tarihinde Mehmet Ali Aydın ’ın bireysel başvurusunda (B. No: 2013/9343) başvurucu hakkında basın açıklamasında kullandığı sözler nedeniyle açılan ceza davasında kovuşturmanın ertelenmesine karar verilerek denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasının ifade özgür…

Gizli Tanıklığa İlişkin Baran KARADAĞ Kararı Basın Duyurusu

25 Haziran 2015 Perşembe

Gizli Tanıklığa İlişkin Baran KARADAĞ Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 7/5/2015 tarihinde Baran Karadağ’ın bireysel başvurusunda (B. No: 2014/12906) oybirliğiyle, başvurucunun bazı suçlara yönelik mahkumiyetlerinin belirleyici ölçüde bir gizli tanığın ifadesine dayandırıldığı, tanığın kimliğinin neden gizlendiği hususunda bir gerekçeye y…

Osman ERBİL Kararı Basın Duyurusu

18 Haziran 2015 Perşembe

Osman ERBİL Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 25/3/2015 tarihinde Osman Erbil (B. No: 2013/2394) başvurusunda oybirliğiyle, başvurucunun katıldığı barışçıl bir gösteri nedeniyle hakkında mahkumiyete ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ihlal…

Tuğrul CULFA Kararı Basın Duyurusu

16 Haziran 2015 Salı

Tuğrul CULFA Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 11/3/2015 tarihinde Tuğrul Culfa ’nın bireysel başvurusunda (B. No: 2013/2593) başvurucunun sendika temsilcisi sıfatıyla gazetelere yaptığı açıklamalar nedeniyle aleyhine açılan davada tazminat ödemeye mahkum edilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar vermiş…

Serap TORTUK Kararı Basın Duyurusu

03 Haziran 2015 Çarşamba

Serap TORTUK Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 21/1/2015 tarihinde Serap Tortuk (B. No: 2013/9660) başvurusunda oybirliğiyle, başvurucunun mesleki faaliyetle ilgisi olmayan özel yaşam alanına ilişkin eylemleri nedeniyle hakkında devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanmasının Anayasa’nın 20. maddesinde güvence…

Ahmet SAYGILI ve Şefika SAYGILI Kararı Basın Duyurusu

03 Haziran 2015 Çarşamba

Ahmet SAYGILI ve Şefika SAYGILI Kararı Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 21/1/2015 tarihinde Ahmet Saygılı ve Şefika Saygılı (B. No: 2013/135) başvurusundaoybirliğiyle, aynı olaya ilişkin olarak farklı yargı kollarına ait mahkemelerce verilen kararların hukuki belirsizliğe neden olduğu ve başvurucular açısından öngörülemez bulunduğu sonuc…

Adem ÜLGEN ve Diğerleri Kararına İlişkin Basın Duyurusu

27 Mayıs 2015 Çarşamba

Adem ÜLGEN ve Diğerleri Kararına İlişkin Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü Adem Ülgen ve Diğerlerinin (B. No: 2013/6581) bireysel başvurusunda oybirliğiyle Anayasa’nın 17. ve 36. maddelerinin ihlal edildiğine karar vermiştir. Yaşamı koruma yükümlülüğü, devlete bireylerin yaşamını korumak için önleyici genel tedbirleri alma görevini yüklemekt…

Ali Rıza ÖZER ve Diğerleri Kararına İlişkin Basın Duyurusu

13 Mayıs 2015 Çarşamba

Ali Rıza ÖZER ve Diğerleri Kararına İlişkin Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Ali Rıza Özer ve Diğerleri (B. No: 2013/3924) başvurusunda Anayasa’nın 17/3. ve 34. maddelerinin ihlal edildiğine karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi, toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme hakkının çoğulcu demokrasilerin gelişmesinde elzem olan farklı düşüncelerin o…