26.12.2015

BB 55/15

Sokağa Çıkma Yasaklarına İlişkin Tedbir Talebi Kararı Basın Duyurusu

Şırnak Valiliği ve Sur Kaymakamlığı tarafından uygulanan sokağa çıkma yasaklarına ilişkin İrfan Uysal ve diğerleri başvurusu (B. No: 2015/19907) Mahkememize 25/12/2015 tarihinde ulaşmış olup Mahkememiz İkinci Bölümü 26/12/2015 tarihinde anılan başvuru kapsamındaki tedbir taleplerinin reddine karar vermiştir.