Boğaziçi Öngörünüm Bölgesindeki İmara Aykırı Yapılar Hakkında Verilen Yıkım Kararlarının ve İdari Para Cezalarının İptal Edilmesini Öngören Kuralların İptali

15 Aralık 2020 Salı

Boğaziçi Öngörünüm Bölgesindeki İmara Aykırı Yapılar Hakkında Verilen Yıkım Kararlarının ve İdari Para Cezalarının İptal…

Anayasa Mahkemesi 24/9/2020 tarihinde E.2019/21 numaralı dosyada, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen “…ve 2960 sayılı Kanun…” ibaresi ile bu maddeye bağlı değiştirilen 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ai…

Aynı İlde Birden Fazla Baro Kurulmasına İmkân Tanıyan Kuralların  Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

10 Aralık 2020 Perşembe

Aynı İlde Birden Fazla Baro Kurulmasına İmkân Tanıyan Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 1/10/2020 tarihinde E.2020/60 numaralı dosyada, 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptali istenen kurallarının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine karar vermiştir.

Savunma Sanayii Başkanlığının Yurt Dışı Teşkilatı Kurmaya Yetkili Olmasının ve Başkanlık Personelinin Cumhurbaşkanı Onayı ile Atanmasının Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

04 Aralık 2020 Cuma

Savunma Sanayii Başkanlığının Yurt Dışı Teşkilatı Kurmaya Yetkili Olmasının ve Başkanlık Personelinin Cumhurbaşkanı Onay…

Anayasa Mahkemesi 15/10/2020 tarihinde E.2018/124 numaralı dosyada, (7) numaralı Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. maddesinin üçüncü cümlesinde yer alan “Yurtdışı ve…” ibaresi ile 8. maddesinin (5) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talepl…

Kasıtlı ya da Taksirli Suç Ayrımı Yapılmaksızın 6 Aydan Fazla Hapis Cezası Alınmasının Bekçiliğe Engel Oluşturduğunu Öngören Kuralın İptali

03 Aralık 2020 Perşembe

Kasıtlı ya da Taksirli Suç Ayrımı Yapılmaksızın 6 Aydan Fazla Hapis Cezası Alınmasının Bekçiliğe Engel Oluşturduğunu Öng…

Anayasa Mahkemesi 15/10/2020 tarihinde E.2020/14 numaralı dosyada, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun 6. maddesinin (E) bendinde yer alan “…6 aydan fazla hapis…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Özel Okulların Taşınır ve Taşınmaz Mallarının Eğitim Yılı Sonuna Kadar Haczedilemeyeceğini Öngören Kuralın İptali

01 Aralık 2020 Salı

Özel Okulların Taşınır ve Taşınmaz Mallarının Eğitim Yılı Sonuna Kadar Haczedilemeyeceğini Öngören Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 22/10/2020 tarihinde E.2019/59 numaralı dosyada, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okulların taşınır ve taşınmaz mallarının içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar haczedilemeyeceğini öngören ku…

İdare Lehine Tahsil Olunan Vekalet Ücretlerinin Avukatlara Dağıtımında Üst Sınır Getiren Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

01 Aralık 2020 Salı

İdare Lehine Tahsil Olunan Vekalet Ücretlerinin Avukatlara Dağıtımında Üst Sınır Getiren Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmad…

Anayasa Mahkemesi 22/10/2020 tarihinde E.2020/1 numaralı dosyada, 659 sayılı KHK'nın 14.maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan "...avukatlar..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar verilmiştir.

Suç Mağduru Çocukların Kimliklerini Açıklayacak Şekilde Yayın Yapılmasını Cezai Yaptırıma Bağlayan Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

24 Kasım 2020 Salı

Suç Mağduru Çocukların Kimliklerini Açıklayacak Şekilde Yayın Yapılmasını Cezai Yaptırıma Bağlayan Kuralın Anayasa’ya Ay…

Anayasa Mahkemesi 10/9/2020 tarihinde E.2019/69 numaralı dosyada, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 21. maddesinin (c) bendinde yer alan “...mağdurlarının,” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.

Şehirlerarası Karayollarında Gösteri Yürüyüşleri Düzenlenemeyeceğini Öngören Kuralın İptali

18 Kasım 2020 Çarşamba

Şehirlerarası Karayollarında Gösteri Yürüyüşleri Düzenlenemeyeceğini Öngören Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 10/9/2020 tarihinde E.2020/12 numaralı dosyada, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 22. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…ve şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez.” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Belediye Başkanının Kesinleşen Kararlar Aleyhine İdari Yargıya Başvurabilmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

17 Kasım 2020 Salı

Belediye Başkanının Kesinleşen Kararlar Aleyhine İdari Yargıya Başvurabilmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 24/9/2020 tarihinde E.2020/27 numaralı dosyada, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediye başkanının belediye meclisinin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya başvurabileceğine dair kuralının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiş…

İdari Para Cezasına İtiraz Üzerine Verilen Mahkeme Kararlarının Kesin Olduğunu Belirten Kuralın İptali

17 Kasım 2020 Salı

İdari Para Cezasına İtiraz Üzerine Verilen Mahkeme Kararlarının Kesin Olduğunu Belirten Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 1/10/2020 tarihinde E.2020/21 numaralı dosyada, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İtiraz üzerine verilen mahkeme kararları kesindir.” cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

15 Temmuz Darbe Teşebbüsüne Karşı Koyan Sivillerin Bu Eylemleri Nedeniyle Sorumluluklarının Bulunmamasına İlişkin Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

11 Kasım 2020 Çarşamba

15 Temmuz Darbe Teşebbüsüne Karşı Koyan Sivillerin Bu Eylemleri Nedeniyle Sorumluluklarının Bulunmamasına İlişkin Kuralı…

Anayasa Mahkemesi 16/7/2020 tarihinde E.2018/31 numaralı dosyada, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerinin bastırılması kapsamında hareket eden kişilerin bu fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmayacağına ilişkin kuralın şekil ve esas bakımından Anayasa’ya aykı…

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Belirlenmesinde Yürütmeye Yetki Veren Bazı Kuralların İptali

09 Ekim 2020 Cuma

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Belirlenmesinde Yürütmeye Yetki Veren Bazı Kuralların İptali

Anayasa Mahkemesi 17/7/2020 tarihinde E.2019/40 numaralı dosyada, Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesinin birinci cümlesinde yer alan “...ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda…” ibaresi ile ikinci cümlesindeki “…ve genel şartlarda…” ibaresinin ve 92. maddesinin (i) bendinin Anayas…