Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerine İlişkin Kararların Basın Duyurusu

04 Kasım 2016 Cuma

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerine İlişkin Kararların Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi 12.10.2016 tarihli toplantısında, 668 ve 669 sayılı Olağanüstü Hâl Kanun Hükmünde Kararnamelerinin bazı kurallarının iptallerine yönelik talepleri, yetkisizlik nedeniyle reddetmiştir.