Taraf Sendika Üyesi Olmayan İşçilerin Toplu İş Sözleşmesi  Hükümlerinden Yararlanmalarını Engelleyen Kuralın İptali

03 Mart 2021 Çarşamba

Taraf Sendika Üyesi Olmayan İşçilerin Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinden Yararlanmalarını Engelleyen Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 30/12/2020 tarihinde E.2020/57 numaralı dosyada, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 39. maddesinin (4) numaralı fıkrasının dördüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Çalışan Sigortalının Yaşlılık Aylığı Talebi İçin İşten Ayrılmasını Gerektiren Kuralın İptali

03 Mart 2021 Çarşamba

Çalışan Sigortalının Yaşlılık Aylığı Talebi İçin İşten Ayrılmasını Gerektiren Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 14/1/2021 tarihinde E.2019/104 numaralı dosyada, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 62. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Bazı Kurallarının İptali

24 Şubat 2021 Çarşamba

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Bazı Kurallarının İptali

Anayasa Mahkemesi 30/12/2020 tarihinde E.2019/71 numaralı dosyada, (14) numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin değiştirilen 14. maddesinin birinci cümlesinde yer alan “…faaliyet,…” ve “…örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi…” ibareleri ile ikinci ve üçüncü…

Yerli Yazarları ve Eserleri Teşvik Etmek Amacıyla  Nakdi Destek Verilmesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

24 Şubat 2021 Çarşamba

Yerli Yazarları ve Eserleri Teşvik Etmek Amacıyla Nakdi Destek Verilmesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 14/1/2021 tarihinde E.2019/77 numaralı dosyada, (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 133/B maddesinin (1) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal t…

Devlet Su İşlerinin Göç Yapılarına İlişkin Proje Onayı ve Kabulü İşlemlerini  Özel Kurum ve Kuruluşlara Yaptırmasına İmkân Veren Kuralın İptali

17 Şubat 2021 Çarşamba

Devlet Su İşlerinin Göç Yapılarına İlişkin Proje Onayı ve Kabulü İşlemlerini Özel Kurum ve Kuruluşlara Yaptırmasına İmk…

Anayasa Mahkemesi 12/11/2020 tarihinde E.2020/10 numaralı dosyada, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 22. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan

    A. “...onayı, kontrollüğü...” ibaresinin “...yapılır…” ibaresi yönünden Anayasaya aykırı olmadığına ve iptal talebinin r…

Alkol, Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Etkisi Altında Araç Sürmesi Nedeniyle El Konulan Sürücü Belgesinin İadesi İçin Trafik Cezalarının Tamamının Ödenmesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

04 Şubat 2021 Perşembe

Alkol, Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddelerin Etkisi Altında Araç Sürmesi Nedeniyle El Konulan Sürücü Belgesinin İadesi İçin…

Anayasa Mahkemesi; 12/11/2020 tarihinde E.2020/64 numaralı dosyada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. maddesinin on üçüncü fıkrasında yer alan “…ilgili kişi hakkında trafik kurallarına aykırılık dolayısıyla bu Kanun hükümlerine göre verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil e…

Matrah ve Vergi Artırımında Bulunmasına Rağmen Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeyen Mükellef Hakkında Vergi İncelemesi ve Tarhiyat Yapılmasına İmkân Sağlayan Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

06 Ocak 2021 Çarşamba

Matrah ve Vergi Artırımında Bulunmasına Rağmen Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeyen Mükellef Hakkında Vergi İncelemesi ve…

Anayasa Mahkemesi 22/10/2020 tarihinde E.2019/100 numaralı dosyada, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 5. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “…ancak bu madde hükmünde…

Yapı Kayıt Belgesi Verilen Yapılarla İlgili Tahsil Edilemeyen İdari Para Cezalarının İptal Edileceğini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

25 Aralık 2020 Cuma

Yapı Kayıt Belgesi Verilen Yapılarla İlgili Tahsil Edilemeyen İdari Para Cezalarının İptal Edileceğini Öngören Kuralın A…

Anayasa Mahkemesi 15/10/2020 tarihinde E.2019/7 numaralı dosyada, 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “…tahsil edilemeyen…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.

Boğaziçi Öngörünüm Bölgesindeki İmara Aykırı Yapılar Hakkında Verilen Yıkım Kararlarının ve İdari Para Cezalarının İptal Edilmesini Öngören Kuralların İptali

15 Aralık 2020 Salı

Boğaziçi Öngörünüm Bölgesindeki İmara Aykırı Yapılar Hakkında Verilen Yıkım Kararlarının ve İdari Para Cezalarının İptal…

Anayasa Mahkemesi 24/9/2020 tarihinde E.2019/21 numaralı dosyada, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen “…ve 2960 sayılı Kanun…” ibaresi ile bu maddeye bağlı değiştirilen 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ai…

Aynı İlde Birden Fazla Baro Kurulmasına İmkân Tanıyan Kuralların  Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

10 Aralık 2020 Perşembe

Aynı İlde Birden Fazla Baro Kurulmasına İmkân Tanıyan Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi 1/10/2020 tarihinde E.2020/60 numaralı dosyada, 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptali istenen kurallarının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine karar vermiştir.

Savunma Sanayii Başkanlığının Yurt Dışı Teşkilatı Kurmaya Yetkili Olmasının ve Başkanlık Personelinin Cumhurbaşkanı Onayı ile Atanmasının Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

04 Aralık 2020 Cuma

Savunma Sanayii Başkanlığının Yurt Dışı Teşkilatı Kurmaya Yetkili Olmasının ve Başkanlık Personelinin Cumhurbaşkanı Onay…

Anayasa Mahkemesi 15/10/2020 tarihinde E.2018/124 numaralı dosyada, (7) numaralı Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. maddesinin üçüncü cümlesinde yer alan “Yurtdışı ve…” ibaresi ile 8. maddesinin (5) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talepl…

Kasıtlı ya da Taksirli Suç Ayrımı Yapılmaksızın 6 Aydan Fazla Hapis Cezası Alınmasının Bekçiliğe Engel Oluşturduğunu Öngören Kuralın İptali

03 Aralık 2020 Perşembe

Kasıtlı ya da Taksirli Suç Ayrımı Yapılmaksızın 6 Aydan Fazla Hapis Cezası Alınmasının Bekçiliğe Engel Oluşturduğunu Öng…

Anayasa Mahkemesi 15/10/2020 tarihinde E.2020/14 numaralı dosyada, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun 6. maddesinin (E) bendinde yer alan “…6 aydan fazla hapis…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.