Optisyenlik Hakkında Kanun’a Eklenen Cümlenin İptali

26 Kasım 2018 Pazartesi

Optisyenlik Hakkında Kanun’a Eklenen Cümlenin İptali

Anayasa Mahkemesi 5/7/2018 tarihli toplantısında E.2018/15 numaralı dosyada 6/12/2017 tarihli ve 7063 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesiyle 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’a eklenen geçici 4. maddenin ikinci fıkrasında yer alan “…Sağlık…

İcra ve İflas Kanunu’nun 278. Maddesindeki İbarenin İptali

15 Kasım 2018 Perşembe

İcra ve İflas Kanunu’nun 278. Maddesindeki İbarenin İptali

Anayasa Mahkemesi 11/7/2018 tarihli toplantısında E.2018/9 numaralı dosyada 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 278. maddesinin üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “...neseben veya…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline; (2) numaralı bendinin ise Anayas…

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun’un  Bazı Kurallarının İptali

24 Ekim 2018 Çarşamba

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun’un Bazı Kurallarının İptali

Anayasa Mahkemesi 5/7/2018 tarihli toplantısında E.2017/144 numaralı dosyada 18/6/2017 tarihli ve 7034 sayılı Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkında Kanun’un 6. maddesinin iptal talebini reddetmiş; 7. maddesi ile geçici 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…orman …

Kamu Konutlarının Değerlendirilmesinin de İçinde Bulunduğu Bazı Kuralların  İptaline İlişkin Talebin Reddi

06 Ekim 2018 Cumartesi

Kamu Konutlarının Değerlendirilmesinin de İçinde Bulunduğu Bazı Kuralların İptaline İlişkin Talebin Reddi

Anayasa Mahkemesi 5/7/2018 tarihli toplantısında E.2018/7 numaralı dosyada 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 47. maddesiyle 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 9. maddesine eklenen fıkraların, 58. maddes…

Türkiye İşçi Partisinin İsim ve Rumuzunun Hükümsüzlüğü ve Siyasi Parti  Sicilinden Terkini Talebinin Reddi

16 Ağustos 2018 Perşembe

Türkiye İşçi Partisinin İsim ve Rumuzunun Hükümsüzlüğü ve Siyasi Parti Sicilinden Terkini Talebinin Reddi

Anayasa Mahkemesi 21/6/2018 tarihli toplantısında E.2018/1 (Değişik İşler) numaralı dosyada, Türkiye İşçi Partisinin isminin ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesi talebini reddetmiştir.

Seçimlere İlişkin Bazı Kuralların İptali Talebinin Reddi

06 Haziran 2018 Çarşamba

Seçimlere İlişkin Bazı Kuralların İptali Talebinin Reddi

Anayasa Mahkemesi 31/5/2018 tarihli toplantısında E.2018/69 numaralı dosyada 13/3/2018 tarihli ve 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un dava konusu maddelerinin tamamının iptali talebinin reddine karar vermi…

İdari İşlemler Nedeniyle İdarenin Sorumlu Olmadığını Düzenleyen Kuralın İptali

30 Mayıs 2018 Çarşamba

İdari İşlemler Nedeniyle İdarenin Sorumlu Olmadığını Düzenleyen Kuralın İptali

Anayasa Mahkemesi 2/5/2018 tarihli toplantısında E.2018/2 numaralı dosyada 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 26. maddesinin (5) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin iptaline karar vermiştir.

İmar Uygulaması Sonucu Kamu Hizmetine Tahsis Edilen Taşınmazlara Getirilen Kısıtlamaların  Yeniden Başlamasına Yol Açan Kuralın İptali

25 Mayıs 2018 Cuma

İmar Uygulaması Sonucu Kamu Hizmetine Tahsis Edilen Taşınmazlara Getirilen Kısıtlamaların Yeniden Başlamasına Yol Açan…

Anayasa Mahkemesi 28/3/2018 tarihli toplantısında E.2016/196 numaralı dosyada 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na, 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle eklenen geçici 11. maddenin iptaline karar vermiştir.

Cinsiyet Değişikliği Hakkındaki Kurallara İlişkin Kararların Basın Duyurusu

20 Mart 2018 Salı

Cinsiyet Değişikliği Hakkındaki Kurallara İlişkin Kararların Basın Duyurusu

Anayasa Mahkemesi 29.11.2017 tarihli toplantısında E.2015/79 numaralı dosyada 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesinin ikinci fıkrasına yönelik iptal talebini reddetmiş; E.2017/130 numaralı dosyada ise aynı maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…ve üreme yeteneğinden sürek…