Genel Kurul İstatistikleri

İstatistikler

Yargısal İstatistikler

Norm Denetimi İstatistikleri (2012-2023)

Norm Denetimine ilişkin 2012-2023 yıllarını içeren istatistikler

Anayasa Mahkemesinin işyükü (Genel)

1962-1982 ve 1982-2023 yılları arası Anayasa Mahkemesine yapılan iptal, itiraz, siyasi parti kapatma ve Yüce Divan davalarını gösteren çizelgeler

Anayasa Mahkemesinin 1961 Anayasası dönemindeki işyükü (ayrıntılı)

1962-1982 yılları arasında Anayasa Mahkemesine iptal davası açmaya yetkili merciler, mahkemeler ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davalar ile şahıslar tarafından yapılan başvuruların, bunlardan ne kadarının, ne şekilde karara bağlandığını gösterir Excel formatında hazırlanmış cetvel

Anayasa Mahkemesinin 1982 Anayasası dönemindeki işyükü (ayrıntılı)

1982-2023 yılları arasında Anayasa Mahkemesine iptal davası açmaya yetkili merciler, mahkemeler ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davalar ile şahıslar tarafından yapılan başvuruların, bunlardan ne kadarının, ne şekilde karara bağlandığını gösterir Excel formatında hazırlanmış cetvel

Anayasa Mahkemesi Alfabetik Kararlar Dizini (yasa ismine göre) Kararlar Müdürlüğünce hazırlanması gereken Anayasa Mahkemesi kararlarının sonuçlarını yasa ismine göre sınıflandırılmış kortek dosyasında gösteren Excel formatında hazırlanmış dizin
Anayasa Mahkemesi gündemi

2007 Yılından itibaren Anayasa Mahkemesinin Gündemine alıp Görüştüğü Dosyaları Gösterir Liste

Cumhurbaşkanlarınca Açılan İptal Davaları

1962 yılından 31.12.2023 tarihine kadar Cumhurbaşkanlarınca açılan iptal davalarını gösterir çizelge

2006 Yılında Açılan İptal ve İtiraz Davaları

2006 yılı içerisinde açılan davaların kimler tarafından açıldığı ve iptali istenilen hükmün ne olduğunu içeren çizelge

2007 Yılında Açılan İptal ve İtiraz Davaları

2007 yılı içerisinde açılan davaların kimler tarafından açıldığı ve iptali istenilen hükmün ne olduğunu içeren çizelge

2008 Yılında Açılan İptal ve İtiraz Davaları

2008 yılı içerisinde açılan davaların kimler tarafından açıldığı ve iptali istenilen hükmün ne olduğunu içeren çizelge

2009 Yılında Açılan İptal ve İtiraz Davaları

2009 yılı içerisinde açılan davaların kimler tarafından açıldığı ve iptali istenilen hükmün ne olduğunu içeren çizelge

2010 Yılında Açılan İptal ve İtiraz Davaları

2010 yılı içerisinde açılan davaların kimler tarafından açıldığı ve iptali istenilen hükmün ne olduğunu içeren çizelge

2011 Yılında Açılan İptal ve İtiraz Davaları

2011 yılı içerisinde açılan davaların kimler tarafından açıldığı ve iptali istenilen hükmün ne olduğunu içeren çizelge

2012 Yılında Açılan İptal ve İtiraz Davaları

2012 yılı içerisinde açılan davaların kimler tarafından açıldığı ve iptali istenilen hükmün ne olduğunu içeren çizelge

2013 Yılında Açılan İptal ve İtiraz Davaları

2013 yılı içerisinde açılan davaların kimler tarafından açıldığı ve iptali istenilen hükmün ne olduğunu içeren çizelge

2014 Yılında Açılan İptal ve İtiraz Davaları

2014 yılı içerisinde açılan davaların kimler tarafından açıldığı ve iptali istenilen hükmün ne olduğunu içeren çizelge

2015 Yılında Açılan İptal ve İtiraz Davaları

2015 yılı içerisinde açılan davaların kimler tarafından açıldığı ve iptali istenilen hükmün ne olduğunu içeren çizelge

2016 Yılında Açılan İptal ve İtiraz Davaları

2016 yılı içerisinde açılan davaların kimler tarafından açıldığı ve iptali istenilen hükmün ne olduğunu içeren çizelge

2017 Yılında Açılan İptal ve İtiraz Davaları

2017 yılı içerisinde açılan davaların kimler tarafından açıldığı ve iptali istenilen hükmün ne olduğunu içeren çizelge

2018 Yılında Açılan İptal ve İtiraz Davaları

2018 yılı içerisinde açılan davaların kimler tarafından açıldığı ve iptali istenilen hükmün ne olduğunu içeren çizelge

2019 Yılında Açılan İptal ve İtiraz Davaları

2019 yılı içerisinde açılan davaların kimler tarafından açıldığı ve iptali istenilen hükmün ne olduğunu içeren çizelge

2020 Yılında Açılan İptal ve İtiraz Davaları

2020 yılı içerisinde açılan davaların kimler tarafından açıldığı ve iptali istenilen hükmün ne olduğunu içeren çizelge

2021 Yılında Açılan İptal ve İtiraz Davaları

2021 yılı içerisinde açılan davaların kimler tarafından açıldığı ve iptali istenilen hükmün ne olduğunu içeren çizelge

2022 Yılında Açılan İptal ve İtiraz Davaları

2022 yılı içerisinde açılan davaların kimler tarafından açıldığı ve iptali istenilen hükmün ne olduğunu içeren çizelge

2023 Yılında Açılan İptal ve İtiraz Davaları

2023 yılı içerisinde açılan davaların kimler tarafından açıldığı ve iptali istenilen hükmün ne olduğunu içeren çizelge

1985-2005 Yılları Arasında Yayımlanmış Kararların Yasa Numarasına Göre Sınıflandırılmış Dizini 1985-2005 Yılları Arasında Yayımlanmış Kararların iptali istenilen yasa no, esas ve karar numaraları, yasa adı, Kararlar Dergisindeki yeri, Resmi Gazete gün ve sayısı ile sonucunu gösteren dizin (yasa numarasına göre sınıflandırılmıştır)
Yüce Divan Yargılamaları

Yüce Divan Davaları ve Sanıklarını Gösteren Liste (1964 - 2023)

   
Dizinler

Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi dizini (Esas numarasına göre)

1962-2006 yılları arasında verilmiş ve Kararlar Dergisinde yayımlanmış kararların 2007 yılına kadar 43 sayısı yayımlanmış derginin hangi sayı ve sayfasında olduğunu gösteren liste (pdf dosyası olarak hazırlanmıştır)

Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi dizini (Karar numarasına göre)

1962-2006 yılları arasında verilmiş ve Kararlar Dergisinde yayımlanmış kararların 2007 yılına kadar 43 sayısı yayımlanmış derginin hangi sayı ve sayfasında olduğunu gösteren liste (pdf dosyası olarak hazırlanmıştır)

Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi Dizini Basın Bülteni

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce hazırlanan Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisinin (Karar Sayısına, Esas Sayısına, Resmi Gazete Tarihine, Kanun Numarasına Göre, Dergi Sayısına, Siyasi Parti Adına ve Bütüne Göre Alfabetik Arama olanağı veren) Dizini

"Anayasa Yargısı" dizini (cilt dizini) Anayasa Mahkemesinin kuruluş günlerine özgü olarak 1984 yılından itibaren sürekli olarak düzenlediği bilimsel nitelikli sempozyumlarda sunulan ve sayıları 264'e ulaşan tebliğlerin "Anayasa Yargısı" adlı derginin hangi cildinde yayımlandığını gösteren dizin
"Anayasa Yargısı" dizini (yazar soyadına göre dizin)

1984-2006 yıllarında arasında yayımlanan Anayasa Yargısı Dergisinde sunulan tebliğlerin yazar soyadına göre sınıflandırılmış listesini içeren dizin

"Anayasa Yargısı" dizini (konuya göre dizini)

Anayasa Yargısı Dergisinde sunulan tebliğlerin konuya göre sınıflandırılmış listesini içeren dizin