Bireysel Başvuru Kabul Edilebilirlik Kriterlerine Ait Emsal Kararlar ->

Bireysel Başvuru Kabul Edilebilirlik Kriterlerine Ait Emsal Kararlar

ZAMAN BAKIMINDAN YETKİSİZLİK

6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un, geçici 1. maddesinin (8) numaralı fıkrası şöyledir.

“Mahkeme, 23/9/2012 tarihinden sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine yapılacak bireysel başvuruları inceler.”

EMSAL KARARLAR

Mahkûmiyet Kararının Kritik Tarihten Önce Kesinleşmesi
Kritik Tarihten Önce Kesinleşme ve Sonra Öğrenme
Bölge İdare Mahkemesi Kararının Etkisi

Mahkûmiyet Kararının Kritik Tarihten Önce Kesinleşmesi

Başvurucu hakkında verilen cezanın, 23/9/2012 tarihinden sonra yerine getirilmesinin kararın kesinleşmesi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Emsal karar için tıklayınız.

Kritik Tarihten Önce Kesinleşme ve Sonra Öğrenme

Anayasa Mahkemesinin zaman bakımından yetkisinin başlangıcı 23/9/2012 tarihi olup bu tarihten sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine yapılan bireysel başvurular incelenebilir.

Emsal karar için tıklayınız.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Etkisi

İdarenin soruşturma izni verilmemesine yönelik kararına yapılan itirazın bölge idare mahkemesi tarafından reddedilmesi hâlinde Cumhuriyet başsavcılığının vereceği karar, bölge idare mahkemesinin kararına aykırılık içeremeyecektir. Savcılığın işleme koymama kararına yapılan itiraz bölge idare mahkemesinin kararını etkilemeyeceğinden bu yola gidilmesinin zaman bakımından yetki üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Emsal karar için tıklayınız.