İnsan Hakları Bilgi Bankası

Kitaplar ve Sunumlar

İnsan Hakları Bilgi Bankası

Bu sayfada yayımlanan  sunumlar, Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantılarında yapılmıştır.

 

5. Yuvarlak Masa Toplantısı (1-3 Aralık 2010)

Mr Civan TURMANGİL, Bölüm Başkanı, AİHM  

Ms Onur ANDREOTTI, Kıdemli Hukukçu, AİHM

Mr. Hikmet TÜLEN, Anayasa Mahkemesi Raportörü

Mrs Fikriye ŞENTÜRK, Yargıtay 9. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi

(Ceza Yargılaması Açısından)

Adnan DİKENLİ, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı

Yahya ŞAHİN, Danıştay Onuncu Daire Tetkik Hakimi

Ms Onur ANDREOTTI, Kıdemli Hukukçu, AİHM

Dr. Özlem ERDEM KARAHANOĞULLARI, Danıştay Tetkik Hakimi

4. Yuvarlak Masa Toplantısı (8-10 Kasım 2010)

   "Sosyal hakların korunması"

Sn Ercüment Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Daire Başkanı

  • Avrupa Sosyal Şartına Genel Bir Bakış ve Türkiye'nin Durumu

Sn Régis Brillat, Avrupa Konseyi, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, Avrupa Sosyal Şartı Bölümü Başkanı

Hava Aydınlı, Yargıtay 21.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi

Sn Abdurrahman Şimşeksoy, Danıştay Onbirinci Daire Tetkik Hakimi

  • Danıştay Kararlarında Sağlık Hakkı

Sn Erkan Yılmaz, Danıştay Onuncu Daire Tetkik Hakimi

Sn Mehmet Akarca, Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi

  • Sosyal Haklardan Yararlanmada Ayrımcılık Yasağı

Dr Evren Altay- Raportör, Anayasa Mahkemesi

Dr. Mustafa Kılıçoğlu, Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Başkanı, Yüksek Hakem Kurulu Başkanı, Uzlaştırma Kurulu Başkanı

Dr. Mustafa Kılıçoğlu, Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Başkanı, Yüksek Hakem Kurulu Başkanı, Uzlaştırma Kurulu Başkanı

  • Anayasa'daki Sosyal Haklar Çerçevesinde Türkiye'de Sendikal Haklar

Prof. Dr. Engin Yıldırım, AYM Üyesi

Dr. Mustafa Kılıçoğlu, Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Başkanı, Yüksek Hakem Kurulu Başkanı, Uzlaştırma Kurulu Başkanı

  • Danıştay kararlarında Örgütlenme Özgürlüğü

Sn Adnan Dikenli, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı

3. Yuvarlak Masa Toplantısı (9-11 Haziran 2010) ,

"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı"

Levent ARTUK

Danıştay Altıncı Daire Üyesi

Turgut CANDAN 

Danıştay Yedinci Daire Başkanı

Emel KARABAĞ

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Tetkik  Hakimi

"Avrupa Standartlarında Çevrenin Korunması"

Lorenzo Cuocolo

Avrupa Konseyi Uzmanı

Salih ÖZAYKUT

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Tetkik Hakimi

Lorenzo Cuocolo

Avrupa Konseyi Uzmanı

Lorenzo Cuocolo

Avrupa Konseyi Uzmanı 

Luc LAVRYSEN

  • Belçika Anayasa Mahkemesi Üyesi

ÇABHF Başkanı

2. Yuvarlak Masa Toplantısı (15-16 Nisan 2010)

 Avrupa Sosyal Sartı

Hüseyin POROY

Danıştay Üyesi

Genel Sekreter

Namık Kemal ERGANİ

Danıştay 12. Daire Üyesi

Regis BRILLAT

Avrupa Konseyi Uzmanı

Şahin ÇİL

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi

Prof. Dr. Rüçhan IŞIK

Avrupa Konseyi Uzmanı

Prof. Dr. Tekin AKILLIOĞLU

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi Eski Üyesi

Yenilenmiş Avrupa Sosyal Şartında Toplu Şikayet Usulü

Prof. Dr. Tekin AKILLIOĞLU

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi Eski Üyesi

Doç. Dr. Ali KARAGÜLMEZ

Anayasa Mahkemesi Raportörü

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2. ve 3. Maddeleri Bağlamında Pozitif Yükümlülükler

Eric SVANIDZE

Avrupa Konseyi Uzmanı

Eric SVANIDZE

Avrupa Konseyi Uzmanı

İbrahim BERBEROĞLU

Danıştay 10. Daire Üyesi

Turgay Tuncay VARLI

Danıstay 10. Daire Kıdemli Tetkik Hakimi

Yunus ÇETİN

Danıştay 10. Daire Tetkik Hakimi

Gürsel YALVAÇ

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hakimi

  • İşkence ile İlgili Yargıtay Kararları

Kemalettin EREL

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hakimi

Yüksel FAZLA

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hakimi

1. Yuvarlak Masa Toplantısı (15-17 Mart 2010)

"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı ve Özgürlük ve Güvenlik Hakkı"

Bert MAAN

Avrupa Konseyi Uzmanı

Levent ÜNSAL 

Yargıtay 8.Ceza Dairesi Tetkik Hakimi

Abdulkadir İLHAN

Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi