Uğranılan Zarar İddiasına İlişkin Esastan İnceleme Yapılmasını Engelleyen Kural Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi

19 Ocak 2023 Perşembe

Uğranılan Zarar İddiasına İlişkin Esastan İnceleme Yapılmasını Engelleyen Kural Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkının İhlal…

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 1/12/2022 tarihinde, Hulusi Yılmaz (B. No: 2017/17428) başvurusunda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkı ile bağlantılı olarak Anayasa'nın 40. maddesinde düzenlenen etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

TMSF’ye Devredilen Bankadaki Katılım Fonunun Bloke Edilmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

11 Ocak 2023 Çarşamba

TMSF’ye Devredilen Bankadaki Katılım Fonunun Bloke Edilmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 20/10/2022 tarihinde, Ayşe Sabahat Gencer (B. No: 2018/34950) başvurusunda Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Verilen Mahkûmiyet Hükmü Nedeniyle Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesinin, Özel Hayata Saygı ve Sendika Haklarının İhlal Edilmesi

06 Ocak 2023 Cuma

Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Verilen Mahkûmiyet Hükmü Nedeniyle Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesinin, Özel Hayata S…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 18/10/2022 tarihinde, Bilal Celalettin Şaşmaz (B. No: 2019/20791) başvurusunda Anayasa'nın 38. maddesinde güvence altına alınan suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ve Anayasa’nın 51. madde…

Kamu Yararı Kararı Alınmadan Kamulaştırma Yapılması Nedeniyle Mülkiyet ve Etkili Başvuru Haklarının İhlal Edilmesi

04 Ocak 2023 Çarşamba

Kamu Yararı Kararı Alınmadan Kamulaştırma Yapılması Nedeniyle Mülkiyet ve Etkili Başvuru Haklarının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 10/11/2022 tarihinde, Tarık Yüksel (B. No: 2019/1255) başvurusunda Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ve mülkiyet hakkı ile bağlantılı olarak Anayasa'nın 40. maddesinde düzenlenen etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.…

Mahalli Mülki Amirin İznine Bağlanması Nedeniyle  Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının İhlal Edilmesi

04 Ocak 2023 Çarşamba

Mahalli Mülki Amirin İznine Bağlanması Nedeniyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 10/11/2022 tarihinde, Cihan Tüzün ve diğerleri (B. No: 2019/13258) başvurusunda Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Cevap Dilekçesinde Yer Alan Sözlerden Dolayı Cezalandırılma Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

03 Ocak 2023 Salı

Cevap Dilekçesinde Yer Alan Sözlerden Dolayı Cezalandırılma Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 13/9/2022 tarihinde, Cengiz Şimşek (B. No: 2018/19950) başvurusunda Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Vakfın Galle Fazlasından Vakfedenin Kadın Alt Soylarının Yararlanamaması Nedeniyle Ayrımcılık Yasağının İhlal Edilmesi

28 Aralık 2022 Çarşamba

Vakfın Galle Fazlasından Vakfedenin Kadın Alt Soylarının Yararlanamaması Nedeniyle Ayrımcılık Yasağının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 20/10/2022 tarihinde, Ayşe Tezel ve diğerleri (B. No: 2018/14186) başvurusunda Anayasa'nın 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak Anayasa'nın 10. maddesinde güvence altına alınan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir.