Vatandaşlığa Alınmama Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edilmesi

17 Haziran 2022 Cuma

Vatandaşlığa Alınmama Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 3/3/2022 tarihinde, A.S. (B. No: 2018/31431) başvurusunda, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. 

Yabancı Uyruklu Öğretim Görevlisine İş Sonu Tazminatı Ödenmemesi Nedeniyle Ayrımcılık Yasağının İhlal Edilmesi

10 Haziran 2022 Cuma

Yabancı Uyruklu Öğretim Görevlisine İş Sonu Tazminatı Ödenmemesi Nedeniyle Ayrımcılık Yasağının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 16/3/2022 tarihinde, Nazila Adıgozalzade ve Ferid Adıgozalzade (B. No: 2019/8334) başvurusunda, Anayasa'nın 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak Anayasa'nın 10. maddesinde güvence alınan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Hukuka Aykırı Gözaltı ve Tutuklamadan Dolayı Açılan Davada Ödenen Tazminatın Yetersiz Olması Nedeniyle Tazminat Hakkının İhlal Edilmesi

01 Haziran 2022 Çarşamba

Hukuka Aykırı Gözaltı ve Tutuklamadan Dolayı Açılan Davada Ödenen Tazminatın Yetersiz Olması Nedeniyle Tazminat Hakkının…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 13/4/2022 tarihinde, Hicret Aksoy (B. No: 2021/2107) başvurusunda, Anayasa'nın 19. maddesinin -üçüncü fıkrasıyla bağlantılı olarak- dokuzuncu fıkrasında güvence altına alınan tazminat hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesinin İhlal Kararının Gereğinin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhlal Edilmesi

27 Mayıs 2022 Cuma

Anayasa Mahkemesinin İhlal Kararının Gereğinin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhla…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 15/3/2022 tarihinde, Ali Oğuz (2) (B. No: 2019/2285) başvurusunda, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki müdafi yardımından yararlanma hakkıyla bağlantılı olarak hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine kara…

Geçici Olarak Meslekten Alıkoyma Cezası Verilmesi Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

26 Mayıs 2022 Perşembe

Geçici Olarak Meslekten Alıkoyma Cezası Verilmesi Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 31/3/2022 tarihinde, Mutia Canan Karatay (2) (B. No: 2018/6707) başvurusunda, Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Patlama Olayı Sonrası Etkili Soruşturma Yürütülmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmesi

25 Mayıs 2022 Çarşamba

Patlama Olayı Sonrası Etkili Soruşturma Yürütülmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 15/3/2022 tarihinde, Necla Kara ve Diğerleri (B. No: 2018/5075) başvurusunda, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının maddi ve usul boyutlarının ihlal edildiğine karar vermiştir. 

Terör Operasyonundaki Ölümler Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmediği

18 Mayıs 2022 Çarşamba

Terör Operasyonundaki Ölümler Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmediği

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 19/10/2021 tarihinde, İbrahim Yaşar (B. No: 2016/9350) başvurusunda, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının maddi ve usul boyutlarının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Yapılan Haberden Dolayı Adli Para Cezasına Hükmedilmesi Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlüklerinin İhlal Edilmediği

10 Mayıs 2022 Salı

Yapılan Haberden Dolayı Adli Para Cezasına Hükmedilmesi Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlüklerinin İhlal Edilmediği

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 15/3/2022 tarihinde, Mehmet Ali Yılmaz (B. No: 2019/21052) başvurusunda, Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Tutuklamanın Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

06 Mayıs 2022 Cuma

Tutuklamanın Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 15/3/2022 tarihinde, Sultan Kaya (B. No: 2020/29355) başvurusunda, Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.