Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

1. Gäfgen Almanya [BD], no. 22978/05, 01 Haziran 2010
Çeviren: Osman Doğru

Gözaltında işkence tehdidiyle alınan ikrarın sonucunda elde edilen maddi bulguların ceza davasında delil olarak kullanılması Sözleşme'nin 3. maddesinin ihlaline; Sözleşme'nin 6(1) ve (3). fıkralarının ihlal edilmediğine.

2. Gillan ve Quinton Birleşik Krallık, no. 4158/05, 12 Ocak 2010
Çeviren: Esra Demir Gürsel

Durdurma ve arama yetkileri ile buna izin verme ve onaylamaya ilişkin yetkilerin sınırlarının kanunda yeteri kadar net çizilmemiş ve kötüye kullanıma karşı yeterli yasal güvence sağlanmamış olması Sözleşme'nin 8. maddesinin ihlaline

3. Rantsev Kıbrıs ve Rusya, no. 25965/04, 07 Ocak 2010
Çeviren: Osman Doğru

Rusya'dan Kıbrıs'a kabarede çalışmak için 'artist' vizesiyle gelen genç kadının kaldığı yerden ayrıldıktan sonra işvereni tarafından bulunup geri gönderilmesi için polise teslim edilmesi üzerine kaçak olmadığı gerekçesiyle başvurucuyu yeniden işverenine teslim etmesi ve işvereni tarafından götürüldüğü evin balkonunda düşerek ölmesi, kadının insan ticaretine ve sömürüye karşı korunmaması ve bu konunun soruşturulmaması Sözleşme'nin 2. maddesinin usul yönünden ihlaline; Sözleşme'nin 4. maddesinin insan ticaretine karşı koruma ve etkili soruşturma yükümlülükleri yönünden ihlaline; Sözleşme'nin 5. maddesinin ihlaline

4. Hajduová Slovakya, no. 2660/03, 30 Kasım 2010 
Çeviren: Esra Demir Gürsel

Kişilik bozukluğu bulunan eski eşinin taciz ve tehditleri maruz kalan kadının şikayeti üzerine yapılan yargılama sonunda ceza verilmeyen erkek için akıl hastanesinde zorunlu muhafaza ve tedavi kararı da verilmediği için taciz ve tehditlerine devam etmesi nedeniyle kadının özel yaşamına saygı hakkının korunmaması Sözleşme'nin 8. maddesinin ihlaline

5. Tendam İspanya, no. 25720/05, 13 Temmuz 2010
Çeviren: Hülya Dinçer

Tutuklu yargılanan başvurucunun delil yokluğundan beraat ettiği gerekçesiyle tazminat talebinin reddedilmesi, yargılama el koyulan mallarının geçici olarak alıkoyulmasından, kaybedilmesinden ve tahrip edilmesinden kaynaklanan zararların tazmin edilmesi talebinin reddedilmesi Sözleşme'nin 6(2). fıkrasının ihlaline; Birinci Protokolün 1. maddesinin ihlaline

6. Grzelak Polonya, no. 7710/02, 15 Haziran 2010
Çeviren: Esra Demir Gürsel

Anne babası agnostik olan başvurucu çocuğun din dersi almaması ve ahlak dersi de açılmadığı için okul karnesinde "din/ahlak" dersinin not hanesinde bir çizgi bulunması Sözleşme'nin 9. maddesiyle bağlantılı olarak 14. maddesinin ihlaline

7. M.S.S. Belçika ve Yunanistan [BD], no. 30696/09, 21 Ocak 2011
Çeviren: Hasan Kemal Elban

Yunanistan'a girdiğinde sığınma talebi alınmayan ama parmak izi alınan Afgan sığınmacının Belçika'ya geçtikten sonra Avrupa Birliğinin 'Dublin Yönetmeliği' gereğince sığınma başvurusunun alınacağı Yunanistan'a geri gönderilmesi ve burada çok kötü koşullarda tutulması Yunanistan'da tutulma koşulları nedeniyle Sözleşme'nin 3. maddesinin ihlaline; sığınma usulündeki eksiklikler ve sığınma başvurusunun esasının ciddi olarak incelenmeksizin ve etkili bir iç hukuk yoluna erişimi olmaksızın Afganistan'a sınırdışı edilme tehlikesi nedeniyle Sözleşme'nin 3. maddesiyle birlikte 13. maddesinin Yunanistan tarafından ihlaline; Belçika makamlarının başvurucuyu Yunanistan'a göndererek, o devletteki sığınma usulündeki eksikliklerle bağlantılı tehlikelere maruz bırakılmasının Belçika tarafından Sözleşme'nin 3. maddesini ihlaline; başvurucuyu Yunanistan'a göndererek Belçika makamlarının o devlette 3. maddeyi ihlal eden tutma ve hayat şartlarına maruz bırakması nedeniyle Belçika'nın Sözleşme'nin 3. maddesini ihlal ettiğine; Sözleşme'nin 3. maddesiyle birlikte 13. maddesinin Belçika tarafından ihlaline

8. Times Newspapers Ltd Birleşik Krallık (no. 1 ve 2), no. 3002/03 ve 23676/03 10 Mart 2009 
Çeviren: Hülya Dinçer

Başvurucu gazetenin internet sayfasında yer alan iki yazı nedeniyle hakaret davalarının açılması ve ikinci hakaret davası sonucunda ulusal mahkemeler tarafından ihtilaf konusu iki yazıyı internette uyarı koymaksızın tutmaya devam etmesi sebebiyle hakaretten mahkum edilmesi Sözleşme'nin 10. maddesinin ihlal edilmediğine

9. Turan Çakır Belçika, no. 44256/06, 10 Mart 2009
Çeviren: Hülya Dinçer

Başvurucunun sorgusu sırasında maruz kaldığı yaralanmaların kendisinin davranışı nedeniyle başvurulması mutlak surette gerekli hale gelmiş bir gücün polisler tarafından kullanılması sırasında meydana geldiğinin kanıtlanamamış olması, başvurucunun ulusal makamlara ilettiği kötü muamele şikayeti bakımından yetkililerce yürütülen soruşturmanın etkili olmaması, ayrımcılık içeren bir davranışın olaylarda rol oynayıp oynamadığını araştırmak için mümkün olan tüm tedbirleri alma yükümlülüğünü yerine getirmeme Sözleşme'nin 3. maddesinin maddi yönden ve usul yönünden ihlaline; Sözleşme'nin 3. maddesiyle bağlantıl olarak 14. maddenin ihlaline

10. Alajos Kiss Macaristan, no. 38832/06, 20 Mayıs 2010
Çeviren: Esra Demir Gürsel

Manik depresyon teşhisi koyulan başvurucunun kısmi vesayet altına alındıktan sonra Anayasa hükmü gereğince seçme hakkından yoksun bırakılması Birinci Protokolün 3. maddesinin ihlaline

11. Társaság a Szabadságjogokért Macaristan, no. 37374/05, 14 Nisan 2009
Çeviren: Esra Demir Gürsel

Medeni Haklar Derneği olan başvurucunun bir parlamenterin Anayasa Mahkemesi önündeki şikayetine ilişkin ayrıntılara ulaşmasını reddeden Macar mahkemelerinin kararları nedeniyle kamuyu ilgilendiren bilgiye ulaşma hakkının ihlal edildiği iddiası Sözleşme'nin 10. maddesinin ihlaline

12. Maiorano ve Diğerleri İtalya, no. 28634/06, 15 Aralık 2009
Çeviren: Hülya Dinçer

Öldürme, öldürmeye teşebbüs, tecavüz, alıkoyma, yasak silah bulundurma, darp ve yaralama suçlarından ömür boyu hapis cezasına mahkum kişinin yarı serbestlikten yararlandırıldığı sırada bir hükümlü arkadaşının eşine ve kızına tecavüz etmesi ve öldürmesi üzerine ölenlerin yakınları olan başvurucuların olaydaki yarı serbestlik uygulaması nedeniyle devletin yaşama hakkını korumadığı şikayetleri Sözleşme'nin 2. maddesinin maddi yönden ve usul yönünden ihlaline

13. Adamkiewicz Polonya, no. 54729/00, 02 Mart 2010
Çeviren: Hülya Dinçer

Olayların geçtiği tarihte 15 yaşında bir çocuk olan başvurucunun kilise korosundan tanıştığı bir başka çocuğu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra avukatsız olarak polise ikrarlarda bulunması ve mahkum edilmesi, tutulan başvurucuyla avukatın sekiz ayda ancak bir kez görüşmesine izni verilmesi, başvurucuyu davaya sevk eden soruşturma yargıcının olaydaki delillerin başvurucunun fail olduğunu belirttikten sonra yargılama yapan mahkemede yer alması başvurucuya bir avukat tarafından uygun desteğin sağlanmamış olması ve mahkemeler tarafından başvurucunun soruşturma sırasında elde edilen ifadelerinin delil olarak kullanılması nedeniyle Sözleşme'nin 6(3)(c) bendiyle birlikte ele alınan 6(1). fıkrasının ihlaline; Çocuk Mahkemesini oluşturan heyet içinde soruşturmayı yürütmüş olan yargıcın yer alması nedeniyle Sözleşme'nin 6(1). fıkrasının (tarafsız bir mahkemede yargılanma hakkı) ihlaline

14. Giuliani ve Gaggio İtalya [BD], no. 23458/02, 24 Mart 2011
Çeviren: Hasan Kemal Elban

Cenova'da Temmuz 2001'de G8 zirvesi sırasında küreselleşme karşıtlarnıın gösterilerinden bazılarında güvenlik güçlerine karşı saldırgan hareketlerin olduğu olaylar sırada bir göstericinin yangın söndürücüyü bir cipe atacağı anda içindeki jandarmanın silahını ateşlemesi sonucu bir göstericinin ölmesi nedeniyle orantısız güç kullanıldığı iddiası Sözleşme'nin 2. maddesinin maddi yönden ve usul yönünden ihlal edilmediğine

15. Carson ve Diğerleri Birleşik Krallık [BD], no. 42184/05, 16 Mart 2010 
Çeviren: Esra Demir Gürsel

Birleşik Krallık'ta çalışıp emekli olduktan alınan emekli maaşının her yıl enflasyona göre artırılmasına karşın emekli olduktan sonra yurtdışında yaşayan başvurucuların emekli maaşlarının artırılmaması 1 No.'lu Protokol'ün 1. maddesiyle bağlantılı olarak Sözleşme'nin 14. maddesinin ihlal edilmediğine

16. Sanoma Uitgevers B.V. Hollanda [BD], no. 38224/03, 14 Eylül 2010
Çeviren: Hasan Kemal Elban

Bir yayın şirketi olup otomobille ilgili bir dergi de çıkaran başvurucu şirketin yasadışı sokak yarışları sırasında çektiği fotoğrafların bir soygun soruşturması yapan polise teslim etmeye ve böylece haber kaynaklarını açıklamaya zorlanmalarının iç hukukta öngörülmeyen bir müdahale oluşturduğu iddiası Sözleşme'nin 10. maddesinin ihlaline

17. Neulinger ve Shuruk İsviçre [BD], no. 41615/07, 06 Temmuz 2010
Çeviren: Osman Doğru

İsviçre vatandaşı birinci başvurucu annenin İsrail'de yaşadığı sırada evlendiği kocasından doğan ikinci başvurucu küçük çocuğunu İsviç'ye götürüp yerleşmesi üzerine babanın Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Sözleşme gereğince çocuğun ülkeye döndürülmesine dair talebinin İsviçre mahkemesinin tarafından kabulü Federal Mahkemenin geri döndürme kararının icra edilmesi halinde her iki başvurucu bakımından Sözleşme'nin 8. maddesini ihlal edeceğine

18. Kononov Letonya [BD], no. 36376/04, 17 Mayıs 2010
Çeviren: Osman Doğru

1944 yılında Sovyetler Birliği silahlı kuvvetlerinin bir mensubu olan başvurucunun Letonya sınırındaki bir köyün sakinlerinin köyde saklanan Sovyet askerlerini Nazilere ihbar edip öldürülmelerine sebep oldukları gerekçesiyle köye yaptıkları baskında köy sakinlerini öldürmüş oldukları için savaş suçu işledikleri gerekçesiyle yapılan yargılama sonununda mahkum edilmesi Sözleşme'nin 7. maddesinin ihlal edilmediğine

19. Labita İtalya [BD], no. 26772/95, 06 Nisan, 2000
Çeviren: Osman Doğru

Mafya tipi suçlardan iki yıl tutuklu kalan başvurucunun cezaevinde kötü muamele gördüğü şikayeti, başvurucunun beraat etmesine üzerine salıverilme kararından sonra gece cezaevine götürüldükten heme salıverilmemesi ve anacak sabah salıverilmesi, başvurucunun seçmen listesinden adının silinmesi başvurucunun Cezaevinde kötü muameleye uğradığı iddiası bakımından Sözleşme'nin 3. maddesinin ihlal edilmediğine; kötü muamele iddiları hakkında etkili bir resmi soruşturma yapılmamış olması nedeniyle Sözleşme'nin 3. maddesinin ihlaline; cezaevinden nakil koşulları bakımından Sözleşme'nin 3. maddesinin ihlal edilmediğine; tutukluluk süresinin uzunluğu bakımından Sözleşme'nin 5(3). fıkrasının ihlaline; salıverilme kararından sonra uzun bir süre tutulması nedeniyle Sözleşme'nin 5(1). fıkrasının ihlaline; cezaevinde haberleşmeye sansür nedeniyle Sözleşme'nin 8. maddesinin ihlaline; başvurucuya uygulanan önleyici tedbirler nedeniyle Dördüncü Protokolün 2. maddesinin ihlaline; başvurucunun seçme hakkından yoksun bırakılması nedeniyle Birinci Protokolün 3. maddesinin ihlaline

20. Aquilina Malta [BD], no. 25642/94, 29 Nisan 1999
Çeviren: Osman Doğru

Gözaltına alınan başvurucunun iki gün sonra önüne çıkarıldığı yargıcın başvurucunun tutulmasının lehine veya aleyhine olan bütün etkileyici koşulları içerecek kadar geniş bir denetim yetkisine sahip olmaması nedeniyle salıverme yetkisinin bulunmaması Sözleşme'nin 5(3). fıkrasının ihlaline

21. Del Rio Prada İspanya, no. 42750/09, 21 Ekim 2013

Cezaların infazına ilişkin yapılacak içtihat değişikliklerinin geriye yürütülerek öngörülemez bir şekilde fiilen infaz edilecek süreyi uzatmaması gerekir.

22. Luca İtalya, no. 43870/04, 29 Eylül 2013

Kamu kurumunun borçlusu olduğu ve yeterince icra edilebilir kılınmış bir alacak hakkının icra edilememesi, mülkiyetten barışçıl yararlanma hakkını ihlal eder.

23. Mateescu Romanya, no. 1944/10, 14 Ocak 2014

Özel hayata yönelik müdahaleler kanun tarafından öngörülmüş olmalıdır.

24. Ostendorf Almanya, no. 15598/08, 7 Mart 2013

Özgürlükten yoksun bırakma demokratik bir toplumda ölçülü bir tedbir olmalıdır.

25. Perihan ve Mezopotamya Basın Yayın A.Ş. Türkiye, no. 21377/03, 21 Ocak 2014

Başvurucular şirketin feshedilmesi nedeniyle haklarının, bilhassa şirketin ifade hürriyetinin ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir.