16.8.2018

ND 14/18

Türkiye İşçi Partisinin İsim ve Rumuzunun Hükümsüzlüğü ve Siyasi Parti Sicilinden Terkini Talebinin Reddi

Anayasa Mahkemesi 21/6/2018 tarihli toplantısında E.2018/1 (Değişik İşler) numaralı dosyada, Türkiye İşçi Partisinin isminin ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesi talebini reddetmiştir.

Talebin Gerekçesi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılan bir partinin isim ve rumuzuyla aynı olduğu gerekçesiyle Türkiye İşçi Partisinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemenin Değerlendirmesi

Siyasi partilerin Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan siyasi parti isimlerini kullanamayacağı ve bu partilerin devamı olduklarını beyan edemeyeceğine ilişkin kural, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesinde 3821 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle yapılan değişiklikle getirilmiş ve 3/7/1992 tarihinde yürürlüğe girmiştir Anılan tarihten önce bu yönde bir yasağın bulunmaması nedeniyle 1971 yılında Anayasa Mahkemesince kapatılan Türkiye İşçi Partisi adıyla 1975 yılında yeni bir parti kurulmuş ve bu parti 16/10/1981 tarihli ve 2533 sayılı Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanun gereğince diğer partilerle birlikte feshedilmiştir.

Dolayısıyla Türkiye İşçi Partisi 2533 sayılı Kanun’la feshedilmiş bir partidir. 3821 sayılı Kanun, Milli Güvenlik Konseyi tarafından çıkarılan 2533 sayılı Kanun’la kapatılan siyasi partilerin tekrar kurulmasına, belirtilen süre içerisinde kurulmayan partilerin ise isim, rumuz ve amblemlerinin başka partiler tarafından kullanılmasına müsaade etmektedir. 3821 sayılı Kanun’un vermiş olduğu söz konusu açık izin ortadayken 2017 yılında kurulan Türkiye İşçi Partisinin, 2533 sayılı Kanun’la feshedilmiş bir parti olan Türkiye İşçi Partisinin ismini ve rumuzunu kullanmasında bir engel bulunmamaktadır.

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle, Türkiye İşçi Partisinin isminin ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebinin reddine karar vermiştir.