15.1.2019

D. İş 1/19

Bir Siyasi Partinin Bazı İl ve İlçe Teşkilatlarının Hukuki Varlıklarının Sona Erdiğinin Tespiti Talebinin Görevsizlik Nedeniyle Reddi

Anayasa Mahkemesi 27/12/2018 tarihinde, E.2018/13 (Değişik İşler) numaralı dosyada Engelsiz Türkiye Partisinin bazı il ve ilçe teşkilatlarının kendiliğinden dağılma hallerinin ve buna bağlı olarak hukuki varlıklarının sona erdiğinin tespitine yönelik başvuruyu görevsizlik nedeniyle reddetmiştir.

Talebin Gerekçesi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, genel kurul toplantılarını süresinde yapmadıkları gerekçesiyle Engelsiz Türkiye Partisinin bazı il ve ilçe teşkilatlarının kendiliğinden dağılma hâllerinin ve buna bağlı olarak hukuki varlıklarının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talep edilmiştir.

Mahkemenin Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesinin siyasi partilerin dağılma hâlini tespiti ile ilgili görevi, genel merkez, il ve ilçe teşkilatlarının tamamını kapsayan siyasi parti tüzel kişiliğine yönelik olup siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatlarının dağılma hâllerinin tespiti görevi bulunmamaktadır.

Nitekim Anayasa Mahkemesi, daha önce siyasi partilerin dağılma durumunun tespiti talebiyle yapılan başvurularda yalnızca ilgili partilerin genel merkezlerinin veya il ve ilçe teşkilatlarının değil bu teşkilatların tamamını kapsayan siyasi parti tüzel kişiliğinin dağılma durumunun tespitine yönelik kararlar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle Engelsiz Türkiye Partisinin bazı il ve ilçe teşkilatlarının kendiliğinden dağılma hâllerinin ve buna bağlı olarak hukuki varlıklarının sona erdiğinin tespitine yönelik başvurunun görevsizlik nedeniyle reddine karar vermiştir.

Bu basın duyurusu Genel Sekreterlik tarafından kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı değildir.