29.1.2016

BB 04/16

Cizre’de Bir Binada Yaralı Oldukları İddia Edilen Kişilerin Tedbir Talepleri Hakkındaki Kararın Basın Duyurusu

Başvuru, Şırnak ili Cizre ilçesinde yaralı oldukları ve sağlık hizmetlerine erişemedikleri ileri sürülen kişilerin yaşama hakkı, işkence ve eziyet yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiği iddiaları hakkındadır.

Anayasa Mahkemesi, başvuru formu, Şırnak Valiliği ve başvurucu vekilleri olduklarını belirten avukatlardan edinilen bilgi ve belgeler çerçevesinde; başvurucu olduğu bildirilen kişilerin kamu makamları ile doğrudan iletişime geçme yönünde isteksiz davranmaları, kamu makamlarını üçüncü kişilere yönlendirmeleri, bulundukları yere ilişkin farklı tarihlerde farklı adresler bildirilmesi gibi hususlar dikkate alındığında bu kişilerin sürekli yer değiştirdiklerine ve sağlık hizmetlerine erişim için kamu makamları ile iletişim kurmaktan kaçındıklarına ilişkin ciddi şüpheler ortaya çıktığı kanaatine varmıştır.

Mahkeme, anılan kişilerin yaralı olup olmadığına, yaralı iseler durumlarının ağır olup olmadığına, hangi koşullar altında yaralandıklarına, tamamının yaralı olup olmadığına, silahlı olup olmadıklarına ve hangi adreste bulunduklarına ilişkin belirsizliğin hâlen devam etmesi nedeniyle bu aşamada tedbir kararı verilemeyeceği sonucuna ulaşmıştır.

Bununla birlikte Mahkeme, kamu makamlarının belirsizliğin ortadan kalkması durumunda sağlık görevlilerinin ve güvenlik güçlerinin yaşam haklarını da dikkate alarak gerekli tedbirleri almasının demokratik bir hukuk devletinde kim olduğuna bakılmaksızın bireylerin yaşam haklarının korunması yükümlülüğünün bir gereği olduğunu vurgulamıştır.

Açıklanan nedenlerle, Mahkeme,

A. Tedbir taleplerinin REDDİNE,

B. Başvurucuların kamu makamlarıyla doğrudan iletişim kurmaya davet edilmelerine,

C. Kamu makamlarının belirsizliğin ortadan kalkması durumunda sağlık görevlilerinin ve güvenlik güçlerinin yaşam haklarını da dikkate alarak başvurucuların sağlık hizmetine erişimleri için gerekli tedbirleri almasına,

D. Valiliğin sonraki gelişmelerden Anayasa Mahkemesini gecikmeksizin bilgilendirmesine,

E. Başvurucuların sonraki gelişmelerle ilgili olarak Anayasa Mahkemesinden her aşamada tedbir talebinde bulunabileceğine,

F. Kararın bir örneğinin gereği için İçişleri Bakanlığına ve Şırnak Valiliğine gönderilmesine,

G. Kararın başvuruculara tebliğine,

29/1/2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar vermiştir.

Bu basın duyurusu Genel Sekreterlik tarafından kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı değildir.