13 Kasım 2019 Çarşamba

İlahiyat Önlisans Programından Mezun Olanlara Aynı Programı Uygulayan Fakültelerde Lisans Tamamlama Eğitimi İmkânı Sağla…

Anayasa Mahkemesi 19/9/2019 tarihinde E.2018/105 numaralı dosyada, Yükseköğretim Kanunu’na eklenen, ilahiyat önlisans programından mezun olanlara ilahiyat fakültesi ve aynı programı uygulayan fakültelerde, eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi imkânı sunan kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve …

12 Kasım 2019 Salı

İtiraznamenin Başvurucuya Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Çelişmeli Yargılama ve Silahların Eşitliği İlkelerinin İhlal Edilm…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 9/10/2019 tarihinde, Hacı Karabulut (B. No: 2017/14871) başvurusunda Anayasa’nın 36. Maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında çelişmeli yargılama ve silahların eşitliği ilkelerinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

08 Kasım 2019 Cuma

Yasal Bir Derneğin Faaliyetlerine Katılmanın Terör Örgütü Üyeliği Suçundan Mahkumiyette Delil Olarak Kullanılması Nedeni…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 9/10/2019 tarihinde, Ahmet Urhan (B. No: 2014/13961) başvurusunda Anayasa'nın 33. maddesinde güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

07 Kasım 2019 Perşembe

İletişimin Hukuka Aykırı Denetlendiğine Yönelik Şikâyet Hakkında Etkili Soruşturma Yapılmaması Nedeniyle Haberleşme Hürr…

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 10/10/2019 tarihinde, Ulvi Bacıoğlu (B. No: 2015/3175) başvurusunda Anayasa’nın 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.

07 Kasım 2019 Perşembe

Kesinleşen Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Mülkiyet ve Mahkemeye Erişim Haklarının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 10/10/2019 tarihinde, S.S. Yeni Foça Asmadere Konut Yapı Kooperatifi (B. No: 2015/14525) başvurusunda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ve 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.…

07 Kasım 2019 Perşembe

Sınırdaki Ölüm Olayıyla İlgili Soruşturmadaki Eksiklikler Nedeniyle Yaşam Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 10/10/2019 tarihinde, Mahin Parjani ve Diğerleri (B. No: 2015/19219) başvurusunda Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar vermiştir.

06 Kasım 2019 Çarşamba

Bakanın Telekonferans Konuşmasını Protesto Eden Sendika Yöneticisine Disiplin Cezası Verilmesi Nedeniyle Örgütlenme Özgü…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 26/9/2019 tarihinde, Veysel Kaplan (B. No: 2015/13524) başvurusunda Anayasa'nın 33. maddesinde güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

06 Kasım 2019 Çarşamba

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının, Trenin Sefere Çıkmasının Engellenmesi Nedeniyle Verilen Disiplin Cezası…

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 26/9/2019 tarihinde, Tonguç Özkan ve Diğerleri (B. No: 2015/1261) başvurusunda Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir.

01 Kasım 2019 Cuma

Harp Akademileri, Askerî Liseler ve Astsubay Hazırlama Okullarının Kapatılmasının ve Öğrencilerinin Durumlarına Uygun Ok…

Anayasa Mahkemesi 25/7/2019 tarihinde E.2017/18 numaralı dosyada, 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkı…

31 Ekim 2019 Perşembe

6749 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmes…

Anayasa Mahkemesi 24/7/2019 tarihinde E.2016/205 numaralı dosyada, 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Kanun’da yer alan; kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup devlet veya vakıf üniversitelerine yerleştirilen öğrencilerin mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gerek…

31 Ekim 2019 Perşembe

Olağanüstü Hâlde Gözaltı Süresinin Yedi Gün Olarak Uygulanmasının ve Zorunlu Hallerde Bu Sürenin Yedi Gün Daha Uzatılmas…

Anayasa Mahkemesi 25/7/2019 tarihinde E.2018/92 numaralı dosyada, 1/2/2018 tarihli 7074 sayılı Kanun’la değiştirilen 6749 sayılı Kanun’un 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendindeki olağanüstü hâlde gözaltı süresinin yedi gün olarak uygulanması ve zorunlu hallerde bu sürenin yedi gün daha u…