Duyurular

İşçi Alımı Sınav Sonuçları

31 Mayıs 2019 Cuma

T.C.

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

SÜREKLİ İŞÇİ SINAV SONUÇLARI İLAN METNİ

 

1) Başkanlığımız hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında 4857 sayılı İş Kanunu  ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Sürekli İşçi statüsünde istihdam edilmek üzere İŞKUR üzerinden başvuruları alınan ve 17/5/2019 tarihinde Noter huzurunda kura usulü ile belirlenen asıl adaylar ile Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre İŞKUR tarafından belirlenen adaylardan Başkanlığımızda istihdam edilecek olanların sözlü sınav işlemleri 30/5/2019 tarihinde Başkanlık Oluru ile oluşturulan sınav kurulu tarafından gerçekleştirilmiştir.

2) Sınav sonuçlarına itiraz süreci,  Başkanlığımızın sınav sonucunun açıklandığı tarihi izleyen 3 (üç) iş günü içinde (10-12 Haziran 2019 tarihleri arasında) Anayasa Mahkemesi Gelen Evrak Birimine elden yapılacak başvurular çerçevesinde yürütülecektir. Belirtilen tarih aralığında itiraz başvurusunu Başkanlığımıza ulaştırmayan ve başvurusunu e-posta, fax, posta ve kargo ile gönderen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) İtirazların sınav kurulunca incelenerek karara bağlanmasının ardından Başkanlığımızca belirlenen takvim çerçevesinde 14 Haziran 2019 tarihinde ilan edilecek nihai listede ismi yer alan adayların; atamaya esas belgelerini, 17-21 Haziran 2019 tarihleri arasında Başkanlığımız Personel Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4) İşlemlerin zamanında yürütülmesi için sınavı asil olarak kazanan adayların atamaya esas belgeleri temin etmeleri ve yapılacak duyurular için sınavı kazanan tüm adayların Başkanlığımız internet sayfasını takip etmeleri önem arz etmektedir.

ATAMA TAKVİMİ

Sınav sonuçlarına itiraz

10 -12 Haziran 2019

İtirazların incelenmesi, karara bağlanması ve sonuçların Başkanlığımız internet adresinde yayınlanması

13 -14 Haziran 2019

Sınavda başarılı olan ve asıl olarak kazanan adayların atamaya esas belgelerin Başkanlığımız Personel Müdürlüğüne teslim edilmesi

17 - 21 Haziran 2019

Personel Müdürlüğü tarafından atamaya esas belgelerin incelenmesi neticesinde şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adayın işlemlerinin başlatılması.

 

24- 28 Haziran 2019

 

* Sınav Sonuçları Sorgulama Sayfası için tıklayınız.

*Atamaya Esas Belgeler için tıklayınız.

* Atama Formu için tıklayınız.

*Adayların sınavı kazanması adaya kesin atama hakkı vermemektedir. Sınavı kazanan adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 8. alt bendi “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.” hükmü gereğince, hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup güvenlik soruşturmaları ve/veya arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra Başkanlığımızca atamaları yapılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.