yazdır

1984 yılında Çorum’da doğan Dr. Taylan Barın; ilköğrenimini Albayrak İlköğretim Okulunda, ortaöğrenimini Çorum Anadolu Lisesinde tamamlamıştır.

2003 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesine başlamıştır. 2007 yılında mezun olduktan sonra Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamlayarak bir süre avukatlık yapmıştır. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Çokkültürlülük Teorisi ve Ulus-Devlet Anlayışına Etkileri başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek lisans tez aşamasında Kanada’ya giderek Prof. Dr. Will Kymlicka’nın danışmanlığında araştırmalarda bulunmuştur. 2016 yılının Nisan ayında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında Anayasa Yargısının Demokratik Meşruiyeti başlıklı teziyle doktor olmuştur. 2017-2018 Akademik yılında Washington D.C.’de bulunan Georgetown University Law Center’da Prof. Dr. Don Wallace Jr.’ın davetlisi olarak doktora sonrası araştırmalarda bulunmuş aynı tarihlerde International Law Institute’da araştırmalara katılmıştır.

2009 yılında Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Barın, 2011 yılından itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2011-2013 yılları arasında TBMM bünyesinde kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonunda uzman olarak görev yapmıştır.

2016 yılı Ağustos ayında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında doktor öğretim üyeliğine atanan Barın, 2016 yılı Aralık ayı itibarıyla Anayasa Mahkemesi raportörü olarak görevlendirilmiştir.

Dr. Taylan Barın’ın Türkiye’nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi ve Anayasa Yargısının Demokratik Meşruiyeti isimli iki kitabı, yayımlanmış makaleleri ve kongre tebliğleri bulunmaktadır.

İngilizce bilen Barın, evli olup Ahmed Asaf, Mehmed Agâh ve Mustafa Yahya’nın babasıdır.