yazdır

1980 yılında Erzurum’da doğmuştur. 2002 yılında Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, aynı yıl Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında “1982 Anayasası ve Türk Yargı Kararları Çerçevesinde Kitle İletişim Özgürlüğü” teziyle tamamlamıştır. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında doktora eğitimine başlamış, 2013 yılında “Anayasa Mahkemesi Kararlarının Yorum Yöntemleri Açısından İncelenmesi” teziyle eğitimini tamamlamıştır. 2004 yılında Atatürk Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezinde bir yıl araştırma görevlisi olarak görevlendirilmiştir.

2008-2013 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.  Bu süre içinde 2011 yılında bir yıl süreyle University of Leeds’de görev almış ve misafir öğretim elemanı olarak araştırmalarda bulunmuştur. 2013 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev almış, buradaki görevini tamamladıktan sonra, 2018 yılında Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalına öğretim üyesi olarak atanmıştır.  2021 yılında Erzurum Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyesi olarak görevlendirilmiştir.

19/8/2022 tarihinde Anayasa Mahkemesi raportörü olarak görevlendirilmiştir.

Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makaleleri, çeşitli kitaplarda bölümleri ve yurt içi ve yurt dışındaki kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

Yabancı dili İngilizcedir.