Görevleri

Mahkemede, yargısal ve idari çalışmalara yardımcı olmak üzere yeterli sayıda raportör görevlendirilmiştir. Mahkemede raportör olabilmek için aşağıdaki şartlardan birini taşımak gerekir:

       - Mesleklerinde en az beş yıl başarıyla çalışmış adli veya idari hâkim ya da savcı veya Sayıştay denetçisi, başdenetçisi ya da uzman denetçisi olmak.

       - Yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat veya siyasal bilimler dallarında doçent, yardımcı doçent ya da doktorasını tamamlamış araştırma görevlisi olmak.

       - Adaylık süresi hariç, en az beş yıl başarıyla çalışmış raportör yardımcısı olmak.

Raportörler, idari yönden Başkana bağlı olup, görevlerini hâkimlik teminatına uygun olarak yerine getirirler.

Mahkemede, Genel Kurul faaliyetlerine yardımcı olmak üzere “Genel Kurul Raportörlüğü” bulunmaktadır.

Komisyonlara görevlerini yaparken yardımcı olmak üzere yeterli sayıda raportör ve idari personelden oluşan “Komisyonlar Raportörlüğü” birimi ve Bölümlere yardımcı olmak üzere de aynı şekilde teşekkül eden “Bölümler Raportörlüğü” birimi oluşturulmuştur.

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü ile Mahkeme bünyesinde kurulan “Araştırma ve İçtihat Birimi”, Bölümlerle yakın işbirliği içinde çalışmakta ve esas olarak içtihat uyumu ve kararların kalitesinin sağlanması hususunda görev yapmaktadır.