Duyurular

Anayasa Mahkemesi Başkan Seçimi (1)

25 Ocak 2019 Cuma

7.11.1982 günlü, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146. ve 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddeleri uyarınca 25/1/2019 tarihinde yapılan Anayasa Mahkemesi Başkan Seçiminde Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Zühtü ARSLAN yeniden seçilmiştir.