yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
19.1.2024 23.1.2024  

 

İptal ve İtiraz Başvuruları
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç
1

E.2021/58 

Kayseri Vergi Mahkemesi

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 31/10/1980 tarihli ve 2329 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 169. maddesinin “…avukatlık ücret tarifesinde yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamaz.” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
2

E.2023/63 

Ankara 25. İdare Mahkemesi

 

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle değiştirilen 16. maddesine 8/6/2022 tarihli ve 7409 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen ikinci fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
3

E.2022/34

20/1/2022 tarihli ve 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. maddesiyle 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 14. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
4

E.2023/130 

Adana 4. Tüketici Mahkemesi

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 94. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
5

E.2023/135 

Ankara 18. Aile Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 291. maddesinin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
6

E.2023/156 

Balıkesir 1. Asliye  Hukuk Mahkemesi

23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 46. maddesinin yedinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
7

E.2023/162

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi

 

31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan;

A. “...veya dışında...” ibaresinin,

B. “...mevzuat veya talimatlarla yasaklanan...” ibaresinin “…veya dışında…” ibaresi yönünden,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu