yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
16.5.2023 18.5.2023 23.5.2023

 

Genel Kurul Gündemi 
Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi
Türü
Sonuç(*)
1

E.2023/1 (Değişik İşler)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Uyanış Partisinin kendiliğinden dağılma hâlinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

 

Değişik İşler

 
2

E.2023/2

(Değişik İşler)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Türkiye Yaşam Partisinin kendiliğinden dağılma hâlinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

 

Değişik İşler

 
3

E.2023/3

(Değişik İşler)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Yeni Yol Partisinin kendiliğinden dağılma hâlinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

 

Değişik İşler

 

4

E.2023/86

Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinin

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 250. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

      İtiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

5

E.2023/94

30/3/2023 tarihli ve 7446 sayılı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar talebi.

İlk

İptal Davası

Esasının incelenmesine,

 

  -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

6

E.2023/87

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun’un 276. maddesiyle değiştirilen 359. maddesine (ç) fıkrasından sonra gelmek üzere 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle eklenen dördüncü fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

      İtiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

7

E.2023/88

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun’un 276. maddesiyle değiştirilen 359. maddesine (ç) fıkrasından sonra gelmek üzere 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle eklenen dördüncü fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

      İtiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

8

E.2023/89

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 252. maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinin  iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine,

  

E.2020/79 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

9

E.2023/91

Diyarbakır 9. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 252. maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine, 

 

E.2020/79 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

10

E.2023/90

2/3/2023 tarihli ve 7439 sayılı Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar talebi.

İlk

İptal Davası

Esasının incelenmesine,

 

E.2022/21 sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE,

11

E.2023/92

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının;

A. (c) bendinde yer alan “...daire başkanları...” ibaresinin,

B. (d) bendinde yer alan “...fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcıları,” ibaresinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

Esasının incelenmesine,

 

12

E.2023/93

9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar talebi.

İlk

İptal Davası

Esasının incelenmesine, 

  -Yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

13

E.2020/11

Birleşeni

E.2021/39

5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar talebi.

Esas

İptal Davası

 
14

E.2020/42

14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar talebi.

Esas

İptal Davası

 
15

E.2023/27

Danıştay Sekizinci Dairesi

19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’un 6. maddesinin (8) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
16

E.2023/23

Devrek 2. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun’un 24. maddesiyle değiştirilen 253. maddesinin (6) numaralı fıkrasında yer alan “...veya yurt dışında olma…” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
17

E.2023/41

Siirt Sulh Ceza  Hâkimliği

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 8/3/2000 tarihli ve 4550 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 31. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.