yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
5.10.2023 12.10.2023 13.10.2023

 

Bireysel Başvuru
Sıra No Başvuru No Konusu Sonuç
1

 

2023/53898

Başvuru; milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan başvurucunun yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

         ERTELENMESİNE

2

 

2016/14517

Başvuru, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri çerçevesinde Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilecek gösteri yürüyüşü için toplanan kişilere gereksiz ve orantısız müdahale edilmesinin ve bu olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın etkisiz olmasının kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ihlal ettiği iddialarına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik Yönünden:

     1.  Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

     2. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,       

Esas Yönünden:

Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

3

 

2016/14518

Başvuru, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri çerçevesinde Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilecek gösteri yürüyüşü için toplanan kişilere gereksiz ve orantısız müdahale edilmesinin ve bu olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın etkili olmamasının kötü muamele yasağı, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ile bu hakla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkını ihlal ettiği iddialarına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik Yönünden:

 1. Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

2. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,           

Esas Yönünden:

Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

4

 

2019/17103

Başvuru; madencilik faaliyeti sonucu elde edilen malzemenin nakline izin verilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının, bu işlemin iptali talebiyle açılan davanın, bozmaya uyma kararıyla oluşan usule ilişkin müktesep hakka aykırı şekilde reddedilmesi nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Kabul Edilebilirlik Yönünden:

     1. Gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA, 

2. Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın İNCELENMESİNE YER OLMADIĞINA,

Esas Yönünden:

Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

5

 

2020/7518

Başvuru, veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığından bahisle Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından uygulanan idari para cezası nedeniyle mülkiyet hakkının ihlali iddiasına ilişkindir

Kabul Edilebilirlik Yönünden:

 Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Esas Yönünden:

Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,