yazdır

 

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi
4.4.2023 11.4.2023  

 

11 Nisan 2023 Salı Günü Saat 10.00’da Yapılacak Mahkeme Toplantısı Gündemi
Sıra No Esas Sayısı Konusu Türü
1 2021/2 (Siyasi Parti Kapatma)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Halkların Demokratik Partisinin temelli kapatılması talebiyle açılan davada, Anayasa’nın 149. maddesinin altıncı fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 52. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca davalı Parti Genel Başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilin sözlü savunmasının dinlenmesi.

Siyasi Parti Kapatma