Paylaş | 09 Mart 2023

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Halkların Demokratik Partisinin temelli kapatılmasına karar verilmesi talebiyle açtığı davada davalı Partinin, Anayasa Mahkemesinin 5/1/2023 tarihli kararıyla “Devlet yardımının bulunduğu banka hesabına 2023 yılında ödenen veya ödenecek Devlet yardımı yönünden bloke konulması” kararının kaldırılması talebini içeren 17/2/2023 tarihli savunma dilekçesi incelenerek;

Anayasa Mahkemesinin 5/1/2023 tarihli kararıyla, davalı Partinin Devlet yardımının bulunduğu banka hesabına 2023 yılında ödenen veya ödenecek Devlet yardımı yönünden bloke konulması ve savunmanın alınmasından sonra tedbir talebinin yeniden değerlendirilmesi kararı gereğince davalı Partinin savunmasının alındığı görülmekle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tedbir talebi yeniden değerlendirilmiş olup tedbir kararı verilebilmesi için gerekli koşulların bulunmadığı anlaşıldığından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tedbir talebinin reddine ve 5/1/2023 tarihli tedbir kararının kaldırılmasına oyçokluğuyla karar verilmiştir.

Ara Karara ulaşmak için tıklayınız.