Paylaş | 31 Mart 2020

Bireysel başvuru sürelerine ilişkin kamuoyunda oluşan tereddütleri gidermek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür:

Koronavirüs salgını nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla çıkarılan 7226 sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesi kapsamında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruya ilişkin süreler 13/3/2020 tarihinden 30/4/2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

Belirtilen süre, 30/4/2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 15/6/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.