Paylaş | 07 Kasım 2022

Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği ve Avrupa Konseyi tarafından ortaklaşa yürütülen Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi kapsamında “Bireysel Başvurularda İnceleme Usulleri” konulu panel 7 Kasım 2022 tarihinde Yozgat’ta düzenlendi.

Panelin açış konuşmalarını Yozgat Barosu Başkanı Muhsin Ayanoğlu, Yozgat Başsavcısı Recep Sevgili, Yozgat Valisi Ziya Polat ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan yaptı.

Başkan Arslan konuşmasında huzur ve mutluluk içinde yaşamanın şartlarından birinin sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerin korunmasına bağlı olduğunu ifade etti. Anayasal hakları ihlal edilen herkesin yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahip olduğunu belirten Başkan Arslan, “Etkili başvuru hakkı” olarak bilinen bu anayasal hakkın özel görünümlerinden birinin bireysel başvuru hakkı olduğunu dile getirdi. Başkan Arslan, bireysel başvurunun bizatihi bir hak olmanın yanında diğer tüm temel hak ve özgürlüklerin korunmasının da en etkili aracı olduğunu ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti:

Bireysel başvurunun hukuk sisteminin tamamını ilgilendiren bu kapsayıcı özelliği, sistemin tüm aktörlerinin iş birliğini zorunlu kılmaktadır. Başka bir ifadeyle her fırsatta söylediğimiz gibi bireysel başvurunun başarısı sistemin bütün unsurlarının uyumlu şekilde çalışmasını gerektirmektedir. Bunun için bireysel başvuruyu yapanlardan karara bağlayanlara, kararı uygulamakla görevli olan idari ve yargısal mercilerden ihlale sebep olan kanunları değiştirmek durumunda olan yasama organına kadar tüm kurum, kuruluş ve kişilere önemli sorumluluklar düşmektedir.”

Anayasa Mahkemesine vekille yapılan bireysel başvuru sayılarında her geçen gün artış olduğunu belirten Başkan Arslan, avukatların bireysel başvuruda oynadığı rolün önemine vurgu yaptı. Başkan Arslan, yapılan başvurunun başarısının öncelikle başvuru formunun çok iyi doldurulmasına, meramın iyi anlatılmasına bağlı olduğunu ifade ederek Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde bulunan başvuru kılavuzunun okunmasının gerekliliğine değindi.

Bireysel başvurunun bir istinaf ya da temyiz kanun yolu olmadığının altını çizen Başkan Arslan “Anayasa Mahkemesi de bireysel başvuruda istinaf ya da temyizden sonra mutlaka gidilmesi gereken bir süper temyiz mercii değildir.” dedi.

Başkan Arslan konuşmasının sonunda 10 yıl önce hukuk sistemimize giren bireysel başvurunun temel hak ve özgürlüklerin korunmasının en etkili araçlarından biri hâline geldiğini ifade ederek toplumun her kesiminden yapılan başvurularda Anayasa Mahkemesinin hak eksenli yaklaşımla verdiği kararların insanımızın mutluluğuna hatırı sayılır katkılar yaptığını vurguladı.

Oturum başkanlığını Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Şen’in yaptığı panelde Anayasa Mahkemesi Başraportörleri Şermin Birtane ve Özgür Duman ilgili konularında sunumlar yaptı.

Başkan Arslan’ın konuşma metnine ulaşmak için tıklayınız.