Paylaş | 10 Ocak 2022

Anayasa Mahkemesi Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi (AYAM) ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğinde Anayasal Bir Güvence Olarak Silahların Eşitliği İlkesi” konulu sempozyum düzenlendi. 

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu’ndaki etkinlik Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın açış konuşmalarıyla başladı.

Rektör Ünüvar yaptığı konuşmada, yargılama makamlarının her iki tarafa aynı mesafede durması gerektiğini ifade ederek silahların eşitliği ilkesinin adil yargılanma hakkının bir parçası olduğunu kaydetti.

Başkan Arslan açış konuşmasında, bu sempozyumda konunun kitabını yazanlarla o kitaplarda ele alınan yargı kararlarının inşasında yer alanları bir araya getirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Hukuk devletinin olmazsa olmaz unsurlarından birinin yargılamanın hakkaniyete uygun olarak yapılması olduğunun altını çizen Başkan Arslan, yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmasından silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerine kadar adil yargılanma hakkının tüm unsurlarıyla korunması gerektiğini ifade etti.

Başkan Arslan, Anayasa Mahkemesinin yargılamanın tüm aşamalarında silahların eşitliği ilkesinin güvence altına alınarak adil yargılanma hakkının korunması gerektiğini zira bunu “hukuk devleti olmanın bir gereği” olarak gördüğünü belirtti.

10-11 Ocak 2022 tarihlerinde dört oturum şeklinde iki gün süren, Anayasa Mahkemesi internet sitesi ve YouTube hesabından canlı yayınlanan sempozyumda akademisyenler ve Anayasa Mahkemesi raportörleri tarafından “Silahların Eşitliği İlkesi ve Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı”, “Suç İsnadına İlişkin Yargılamalarda Silahların Eşitliği İlkesi”, “İdari Yargıda Silahların Eşitliği İlkesi” ve “Medeni Yargıda Silahların Eşitliği” konularına ilişkin sunumlar yapıldı. Oturumların ardından katılımcılar, izleyenlerin sorularını yanıtladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan sempozyumun kapanışında yaptığı konuşmada, silahların eşitliği ilkesinin yalnızca ceza yargılamasında değil idari ve medeni yargıda da geçerli bir ilke olduğunu belirterek adil yargılanma hakkının vazgeçilmezliğine vurgu yaptı. Başkanvekili Gökcan, oturum başkanlarına ve tüm katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etti.  

Programın sonunda Anayasa Mahkemesi Başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Kadir Özkaya oturum başkanlarına ve sunum yapan katılımcılara plaket verdi.

Başkan Arslan’ın konuşma metnine ulaşmak için tıklayınız.