Paylaş | 13 Mayıs 2024

Anayasa Mahkemesi, anayasa yargısı alanına ilgi duyan ve bu alanda tecrübe kazanmak isteyen lisans öğrencilerine tam zamanlı staj imkânı tanımaktadır.

Staj kapsamında öğrenciler, Anayasa Mahkemesi görev ve yetkileri kapsamında Norm Denetimi ile Bireysel Başvuru başta olmak üzere Siyasi Parti Kapatma Davaları ve Siyasi Partilerin Mali Denetimi gibi konularda bilgi edinmekte, farklı birimlerde deneyim kazanarak anayasa yargısına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme imkânı bulmaktadır.

Stajlarının sonunda başarılı olan öğrencilere sertifika verilmektedir.

Staj Tarihleri

 1. Grup: 3-14 Haziran 2024 (40-55 Kişi)
 2. Grup: 24 Haziran - 5 Temmuz 2024 (40-55 Kişi)
 3. Grup: 8-19 Temmuz 2024 (40-55 Kişi)

Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinde öğrenim görüyor olmak
 • 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 4. sınıf öğrencisi olmak

Başvuru Belgeleri

 • Fotoğraflı Özgeçmiş
 • Öğrenci Belgesi
 • Transkript (Güncel olmalıdır)
 • Niyet Mektubu (Anayasa Yargısına ilginiz ve stajdan beklentileriniz)
 • Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet üzerinden temin edilebilir)

Başvuru Tarihleri

Başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurularını 14 – 17 Mayıs 2024 tarihleri arasında staj.anayasa.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Sonuçların Açıklanması

Staj Programına kabul edilenler 24 Mayıs 2024 tarihinde stajsorgu.anayasa.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

NOT: Bu ilanın yayınlandığı tarihten önce yapılmış olan staj başvurularının, burada belirtilen bilgi ve belgeleri de içerir şekilde staj.anayasa.gov.tr web adresi üzerinden yeniden yapılması gerekmektedir.

* Staj programına kabul edilenlerin staj programını kapsayacak şekilde Ferdi Kaza Sigortası yaptırması gerekmektedir. (Staja gelirken bir örneğini getiriniz)

Her öğrenci yalnızca bir defa staj yapabilir ve staj dönemi içerisinde yer alan gruplardan yalnızca birine başvuru yapabilir. İlgili dönem için (örneğin yaz dönemi) staj başvurusu reddedilen öğrenciler, takip eden staj dönemlerinde (örneğin takip eden kış dönemi) başvurularını yineleyebilirler.