Duyurular

Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Sözlü/Uygulamalı Sınava Girmeye Hak Kazananlar

20 Eylül 2019 Cuma

T.C.

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI

SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV DUYURUSU

 

31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Anayasa Mahkemesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 2 Eylül 2019 tarihinde 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alımı için Anayasa Mahkemesi internet sitesinde ilana çıkılmıştır.

Başvurular 16 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai bitimi itibarıyla tamamlanmış; evrak teslimi yapan ve Evrak İnceleme Komisyonunca yapılan belge incelemeleri sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste, sözlü/uygulamalı sınav yeri, tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

Sınav Yeri:     Anayasa Mahkemesi Başkanlığı (Sözlü Açıklama Salonu)

Sınav Tarihi:  1 Ekim 2019 Salı günü

Sınav Saati:    9.30

T.C.
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü/Uygulamalı Sınava Girmeye
Hak Kazananlara Ait Liste

 S. N.

ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NO

1

Mustafa ERBİN

6475*******

2

Mehmet Akif YÜKSEL

5047*******

3

Onur Fehmi ÖZDEMİR

1278*******

4

Abdulcebar ON

2404*******

5

Hüseyin OKUMUŞ

3418*******

6

Ahmet KARAFİLİK

4227*******

7

Mehmet ŞAHİN

3358*******

8

Mustafa YOLDAŞ

3173*******

9

Atakan CARTILLI

3183*******

10

Mesut YÜCEL

3655*******

11

Alper KÜRKÇÜ

1927*******

12

Emre KARAKOÇ

4488*******

13

Barış İLENDEMLİ

4816*******

14

Aydın Emre CEVİZ

2914*******

15

Nasuh Levent YILDIZ

2362*******

 

Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların ekte yer alan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”nu bilgisayar ortamında doldurarak sözlü/uygulamalı sınav tarihinde Sınav Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu için tıklayınız.