Duyurular

Mehmet GİRASUN ve Ömer ELÇİ Başvurusunda Tedbir Talebine İlişkin Kararın Basın Duyurusu

11 Eylül 2015 Cuma

Şırnak ili Cizre ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin Mehmet Girasun ve Ömer Elçi başvurusu (B. No: 2015/15266) Mahkememize 10/9/2015 tarihinde ulaşmış, Mahkememiz Birinci Bölümü, 11/9/2015 tarihinde anılan başvuru kapsamındaki sokağa çıkma yasağı kararının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin tedbir talebinin reddine karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.