Duyurular

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin Sanık Mehmet İlker BAŞBUĞ ile Diğer On Sekiz Sanık Hakkında 5.7.2017 Tarih ve E. 2017/65, K. 2017/145 Sayılı Görevsizlik Kararı Üzerine, Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan Sıfatıyla Vermiş Olduğu Kararların Basın Duyurusu

12 Ekim 2017 Perşembe

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin sanık Mehmet İlker BAŞBUĞ ile diğer on sekiz sanık hakkında 5.7.2017 tarih ve E. 2017/65, K. 2017/145 sayılı görevsizlik kararı üzerine, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla yapmış olduğu 12.10.2017 tarihli toplantısında,

1. Sanık Mehmet İlker BAŞBUĞ’a isnat edilen fiillerin Yüce Divan’ın yargılama yetkisi kapsamında kaldığına,

2. Sanık Mehmet İlker BAŞBUĞ hakkında 25.10.1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’nun 15/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca soruşturma izni alınması gerektiğinden sanık hakkındaki yargılamanın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223. maddesinin (8) numaralı fıkrası uyarınca DURMASINA,

3. Sanık Mehmet İlker BAŞBUĞ hakkında soruşturma izni alınması için dosyanın bir örneğinin Başbakanlığa gönderilmesine,

4. Diğer on sekiz sanık hakkındaki davaların AYRILMASINA, ayrılan dosyaların Mahkememizin yeni bir Yüce Divan Esasına kaydedilmesine, ayrılmasına karar verilen dosyada Mahkememizin görevsizliğine, dosyanın İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine,

5. Sanık Mehmet İlker BAŞBUĞ hakkındaki soruşturma izni istenmesine yönelik talebin sonucunun beklenmesine, söz konusu karar geldiğinde dosyanın yeniden ele alınmasına,

karar verilmiştir.

 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı