Duyurular

İşçi Alımı Sınav Sonuçlarına İtirazın Reddi

14 Haziran 2019 Cuma

Anayasa Mahkemesi Başkanlığında ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında istihdam edilmek üzere başvuruları alınan adayların sözlü sınav işlemleri 30/5/2019 tarihinde Başkanlık Oluru ile oluşturulan Sürekli İşçi Alımı Komisyonu (Komisyon) tarafından gerçekleştirilmiştir.

Komisyon tarafından yapılan sözlü sınavda her bir aday için kendi iş kolları ile ilgili sorular hazırlanmış ve kapalı zarflara konulmuştur. Adaylara kendi sorularını çektirmek suretiyle sorular sorulmuştur. 

Sınav sonuçları 31/5/2019 tarihinde Mahkememiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Güvenlik görevlisi alımına ilişkin olarak 11/6/2019 tarihinde sonuçlara itiraz edilmiştir.

İtiraz dilekçesi, Komisyon tarafından, 31/5/2019 tarihinde Mahkememiz internet sitesinde yayınlanan listeyi değiştirecek nitelikte görülmediğinden itirazın reddine karar verilmiştir.