Duyurular

Duyuru (5)

20 Mart 2015 Cuma

Anayasa’nın 153. maddesinin birinci fıkrasında, “Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, Mahkememizin iptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanmayacaktır. Kararlarımızın gerekçeleri ile birlikte en kısa sürede açıklanmasına yönelik gerekli tedbirler de alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 20.3.2015

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı