Duyurular

Duyuru (4)

10 Nisan 2015 Cuma

Anayasa Mahkemesinin bireysel başvurudaki içtihatlarının ilgililer tarafından daha kolay bir şekilde takip edilebilmesini sağlayabilmek için, içtihat rehberleri hazırlanmaktadır. Bu aşamada, çalışması tamamlanmış olan “Kabul Edilebilirlik Kriterleri Rehberi” ile “Adil Yargılanma Hakkı Rehberi” internet sitemize “Bireysel Başvuru El Kitapları” başlığı altında yüklenmiştir.

Rehberlerin sadece içtihat takibini kolaylaştırma amacına matuf bilgilendirme dokümanları olduğunu hatırlatmakta yarar vardır. Bu çerçevede rehberler salt bilgilendirme amaçlı olup Anayasa Mahkemesini bağlamaz.

Öte yandan, bireysel başvuruyla ilgili temel bilgileri içeren “Sorularla Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru” adlı kitap da internet sitemizin “Bireysel Başvuru El Kitapları” başlığı altına eklenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 10.4.2015